Voorbereiding missionaire/diaconale projecten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Een aantal gemeenteleden trekt er deze zomer weer op uit om het evangelie op een bijzondere manier handen en voeten te geven. Het is altijd fijn als deze activiteiten gemeld worden bij de Zendingscommissie. Vanuit de Zendingscommissie kan dan worden meegeleefd met voorbede, PR en advies. Ook hoort de Zendingscommissie het graag als er sponsoracties worden gehouden in de gemeente. De Zendingscommissie houdt hierover het overzicht en kan soms advies geven om een sponsoractie anders aan te pakken of meer te spreiden.
 
Neem gerust contact op als je plannen hebt of maakt om op diaconaal gebied je talenten in te zetten buiten de grenzen van de Ontmoetingskerk!
 
Tot nu toe is de Zendingscommissie op de hoogte van de volgende projecten:
 
Met de organisatie Whispering Eagle Ministries-Nl (WEM-NL) gaan Simon en Jozien Baars samen met Anouk van der Male, Lea en Rosy Overduin, Joost Matthijsse, Marijke van Loon, Nico Trouwborst, Richelle Middelkoop, Jos en Pauline Baars, Jordy van Leeuwen, Sven Kortekaas, Iris Lubach, Jarné van Zetten en Britt van der Plas opnieuw naar DR Congo. Dit keer om o.a. een derde familiehuis te bouwen voor de weeskinderen van de partnerorganisatie Abri de l’Esperance. Vertrekdatum: DV 14 juli 2017.
 
Voor de organisatie World Servants gaan Hans Houtman en Bert Verboom leiding geven aan een bouwproject in Guatemala. Zij gaan verder bouwen aan een naschoolse opvang in de hoofdstad van Guatemala. Zij vertrekken DV 1 augustus 2017.
 
Ook met de organisatie World Servants gaat Jasper van Bloois als deelnemer mee om klaslokalen te gaan bouwen voor een basisschool in het kleine dorp Moulin Guane in Haïti. Hij hoopt op 18 juli 2017 te vertrekken.
 
Al deze activiteiten vergen veel voorbereiding, tijd en inzet. En er is veel geld nodig om de reizen te financieren. Wilt u bidden om kracht en creativiteit? En zo mogelijk meedoen met sponsoracties?
 
Als gemeente willen we hen bemoedigen door hen in een speciale uitzenddienst de zegen van God mee te geven. Deze dienst wordt gehouden op zondag 9 juli 2017 om 9.15 uur.
Hartelijke groeten van de Zendingscommissie,
Jozien Baars, Helma Houtman, Pauline Pals en Marijn Wassink.

Dorcas Kledingactie voorjaar

Categorie: Algemeen

In de Ontmoetingskerk wordt op zaterdag 22 april de Dorcas Kledingactie gehouden.
Het grootste deel van de ingezamelde kleding is bestemd voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, (wees)kinderen en gehandicapten. Dorcas transporteert dit deel naar hulp- en ontwikkelingsprojecten in onder meer Oost-Europa, Zuid-Afrika, Kenia, Lesotho en Mozambique. Een ander deel van de ingezamelde kleding stelt Dorcas beschikbaar aan kerken in Oost-Europa, die het verkopen voor de financiering van sociale projecten in hun directe omgeving.

Wat kunt u inleveren?

Bruikbare / draagbare kleding (schoon en heel): dames-, heren-, kinder-, baby-, bruids-, gelegenheids- en positiekleding, ondergoed, katoenen luiers, handschoenen, sjaals, mutsen

Schoenen

Huishoudtextiel:: bedlinnen, dekens, lakens, gordijnen, badtextiel en keukentextiel.

Inleveren kan – graag in gesloten plastic zak – op zaterdag 22 april tussen 10.00 en 12.00 uur in de Ontmoetingskerk. Bent u niet in de gelegenheid te komen, dan halen wij het – in de voorafgaande week – graag bij u op. Doet u ook (weer) mee?

Bij de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Donderdag 13 april (Witte Donderdag)
Op donderdagavond 13 april hopen wij weer het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Het is heel indrukwekkend om samen aan tafel te mogen gaan en het brood te breken en de wijn te drinken op de avond voor Pasen. Juist op deze avond voor Pasen ging de Here Jezus Zelf met Zijn leerlingen aan tafel en sprak Hij: “Neem, eet, doet dit toch Mijn gedachtenis”. Wat is er mooier dan met een avondmaalsviering de Paasdagen in te gaan en de Here Jezus te gedenken?

Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag zal er vanuit onze hervormde wijkgemeente geen kerkdienst worden belegd, maar zijn wij van harte welkom om de Goede Vrijdag-avonddienst van onze broeders en zusters van de CGK bij te wonen. Deze dienst begint om 19.30 uur. Van harte aanbevolen
Zaterdag 15 april: Paasnachtdienst 2017
Pasen: breaking news! Dat is het thema van de komende paasnachtdienst op zaterdag 15 april aanstaande om 21.00 uur. Het programma van deze bijeenkomst is gebaseerd op de opzet van het tv-programma De wereld draait door. Vanaf 20.30 uur staan de deuren van de Ontmoetingskerk open voor een programma vol afwisseling met muziek, tafelgesprekken (verslagen/ interviews), korte toespraken, clips met straatinterviews en (samen) zang. Door middel van dit programma willen we de gebeurtenissen rond Goede Vrijdag en Pasen én de gevolgen ervan op een duidelijke manier onder de aandacht brengen. Medewerking wordt onder andere verleend door kleinkoor Shine(zang), Wouter Klop (orgel), Bert van Seters (trompet) en Florimco van der Rhee (toespraken).
 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en paasbrood.
 
De toegang is gratis; wel is er bij de uitgang een collecte waarvan de opbrengst deels bestemd is voor de kosten van de paasnachtdienst en deels voor het sponsorfonds van de stichting Wegwijzerkampen. Door dit fonds kunnen kinderen uit Schollevaar, die de totale kampprijs niet (volledig) kunnen betalen, (via stichting Perspectief) mee met een kamp.
 
De paasnachtdienst is met name gericht op wijkbewoners. Tegelijkertijd is het een mooi moment om iemand die niet zo bekend is met de kerk of het christelijk geloof mee te nemen. Kom zelf en neem anderen mee!
 
Voorafgaand aan de paasnachtdienst is er vanaf 20.00 uur een gebedsmoment in een van de zalen van de Ontmoetingskerk. Ook daar bent u/ ben jij van harte welkom!
Jan Willem v.d. Velde (namens stuurgroep KerstPaasnacht)
 
Zondag 16 april: Eerste Paasdag – belijdenisdienst
Op zondag 16 april gedenken en vieren wij dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood: ‘want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan!’ In de morgendienst zullen enkele gemeenteleden belijdenis van het geloof afleggen, als teken van het nieuwe leven dat zij met Christus willen aangaan. Als gemeente mogen wij op deze manier zien en ervaren dat Christus werkelijk de Levende is, dat Hij mensen in Zijn leven laat delen. Wat een rijke zegen voor ons als gemeente!
Wij wensen de belijdeniskandidaten (Arie Benschop, Milad Feili, Erik Heijkmap, Eline van der Meer en Jan Zandvliet) in het bijzonder een rijke dienst toe. Tijdens deze dienst lezen wij uit de Bijbel: Markus 14:27-28, Markus 16:1-7 en Hebreeën 12:1-2.
Zondag 23 april: ‘wederopstanding des vleses’
Op de eerste zondag na Pasen wil ik opnieuw met u stilstaan bij een zinnetje uit onze geloofsbelijdenis. Vanwege de verschillende kerkelijke feestdagen kies ik ervoor om de artikelen (/thema’s) van de geloofsbelijdenis in willekeurige volgorde te behandelen. Wij zullen op D.V. zondag 23 april stilstaan bij het laatste artikel van de geloofsbelijdenis: ‘ik geloof de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven’. Dit geloofsartikel heeft namelijk alles te maken met het Paasfeest, wat op de zondag hiervoor mocht worden gevierd. Vanuit en vanwege het Paasfeest mogen wij geloven in de wederopstanding van het vlees. Maar… wat betekent ‘vlees’? En wat is eeuwig leven? Wat heeft dit te zeggen over mijn leven nu?
 
Zondag 30 april: (koor)zangdienst
Op zondagmiddag 30 april hopen wij in onze middagdienst het christelijk mannenkoor Prins Alexander te mogen ontvangen. Waarschijnlijk zullen enkele gezichten van het mannenkoor u niet heel onbekend voorkomen, aangezien een aantal broeders uit onze gemeente deel uitmaakt van dit mannenkoor. Wij zien er naar uit om samen met deze mannenstemmen ons geloof uit te zingen en God groot te maken!
 
In de overdenking tijdens de dienst zullen wij stilstaan bij Hebreeën 13, vers 8: ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’ Prachtige woorden, die ons voor een moment weer terugbrengen bij Pasen en ons vooruit laten zien naar Gods toekomst!
 

Whispering Eagle Ministries (WEM)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Al een paar jaar organiseert Stichting WEM-NL jongerenreizen naar Muanda in de DR Congo om daar de Congolese partner Abri de l’Esperance (AE) bij te staan in hun zorg voor weeskinderen.
Voor de voortgang van het project en voor de voorbereiding van de zomerreis 2017 verbleven wij onlangs in Congo. We kijken terug op een waardevol projectbezoek. Veel mensen die betrokken zijn bij AE kijken uit naar de projectreis in juli! We hebben weer goed gemerkt hoeveel indruk die projecten hebben gemaakt.
Uiteraard waren we heel benieuwd naar de school. Het overtrof onze verwachtingen: leerkrachten, kinderen en ouders zijn erg enthousiast over de ‘Complexe Scolaire Esperance NKudulu’. De leiding van de school heeft nu al gevraagd om financiële steun voor een uitbreiding met vier lokalen. Hierover worden gesprekken gevoerd met Wilde Ganzen.
Komende zomer hopen we te starten met de bouw van een derde familiehuis waarin weeskinderen kunnen worden opgevangen. Hiervoor zijn zo goed als mogelijk voorbereidingen getroffen. Verder willen we komende zomer de schommel en een waterpomp repareren, een wip plaatsen en bezig zijn met kinderwerk, naast veel cultuur snuiven en huishoudelijke bezigheden. Genoeg te doen dus! Inmiddels wordt ook één boerderijtje bewoond door een boer die al druk bezig is het land te bewerken. De opbrengst van het land is deels voor de boer en deels voor AE. Door dergelijke activiteiten moet de partner meer en meer onafhankelijk worden van ondersteuning. Dat geldt ook voor de bakkerij. Er wordt momenteel een nieuwe oven gemaakt waarna de bakkerij weer kan gaan draaien.
Vanuit Congo werd nadrukkelijk gevraagd of we de groeten wilden overbrengen aan de gemeente. Ook is ds. Nkudulu erg dankbaar voor de financiële steun waardoor zijn heupoperatie destijds kon doorgaan. Het gaat hem momenteel goed, hoewel zijn mobiliteit wel wat is afgenomen. Meer en meer legt hij verantwoordelijkheid nu neer bij jongere bestuursleden van AE, die dit heel goed en serieus oppakken. Dat is mooi om te zien en geeft vertrouwen voor de toekomst.
Hartelijke groeten, Simon en Jozien Baars

Praiseavond in de Ontmoetingskerk – 8 april

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Zaterdag 8 april is er een praiseavond in de Ontmoetingskerk. De avond begint om 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur. Het thema voor die avond is Hou Vast. We willen er met z’n allen een mooie avond van maken en hopen ook geld op te halen voor het project van WEM.
De entree is €5,- p.p. inclusief 1 drankje. Iedereen is welkom! Nodig je vrienden en familie uit en neem ze mee want het belooft een topavond te worden.
Reserveren is mogelijk via het emailadres: praise.congo [at] hotmail [dot] com
We zien jullie graag verschijnen op 8 april. Tot dan!
Groetjes Lea en Rosy Overduin

Vooraankondiging: Paasnachtdienst 2017

Categorie: Algemeen

Pasen: breaking news! Dat is het thema van de komende paasnachtdienst op zaterdag 15 april aanstaande om 21.00 uur. Het programma van deze bijeenkomst is gebaseerd op de opzet van het tv-programma De wereld draait door. Vanaf 20.30 uur staan de deuren van de Ontmoetingskerk open voor een programma vol afwisseling met muziek, tafelgesprekken (verslagen/ interviews), korte toespraken, clips met straatinterviews en (samen) zang. Door middel van dit programma willen we de gebeurtenissen rond goede vrijdag en Pasen én de gevolgen ervan op een duidelijke manier onder de aandacht brengen. Medewerking wordt onder andere verleend door kleinkoor Shine (zang), Wouter Klop (orgel), Bert van Seters (trompet) en Florimco van der Rhee (toespraken).
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en paasbrood.
De toegang is gratis; wel is er bij de uitgang een collecte waarvan de opbrengst deels bestemd is voor de kosten van de paasnachtdienst en deels voor het sponsorfonds van de stichting Wegwijzerkampen. Door dit fonds kunnen kinderen uit Schollevaar, die de totale kampprijs niet (volledig) kunnen betalen, mee met een kamp (via stichting Perspectief).
De paasnachtdienst is met name gericht op wijkbewoners. Tegelijkertijd is het een mooi moment om iemand die niet zo bekend is met de kerk of het christelijk geloof mee te nemen. Kom zelf en neem anderen mee!
Voorafgaand aan de paasnachtdienst is er vanaf 20.00 uur een gebedsmoment in één van de zalen van de Ontmoetingskerk. Ook daar bent u/ ben jij van harte welkom.
Jan Willem v.d. Velde (namens stuurgroep KerstPaasnacht)

Bij de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Zondag 2 april jongerendienst
Op zondagmorgen 2 april staat er weer een jongerendienst gepland. Wij kijken tijdens deze dienst vooruit naar Pasen. Tijdens deze dienst staan wij namelijk stil bij de vraag: ‘wat betekent Pasen voor mij?’ Deze vraag gaat nog een niveau dieper dan ‘wat is de betekenis van Pasen’, het gaat namelijk om jouw persoonlijke antwoord op de vraag wat Pasen voor jou betekent. Om tot een goed antwoord op deze vraag te komen, volgen wij de persoon van Petrus, die samen met Jezus onderweg is naar Pasen. Wij zullen over Petrus lezen en hem ook aan het woord laten.
Deze jongerendienst is voorbesproken met een van onze catechesegroepen. Tijdens de dienst zal onze vaste band het geheel weer muzikaal begeleiden. Allemaal ingrediënten voor een rijke en bijzondere dienst!
zondag 9 april aangepaste dienst
Op zondagmiddag 9 april hopen wij een heel aantal gasten tijdens onze dienst te verwelkomen. Er zal namelijk in samenwerking met ICAD in de Ontmoetingskerk een aangepaste dienst worden gehouden. Let op: de aanvangstijd zal 15.30 uur zijn, een half uur eerder dan gebruikelijk. Thema van de dienst is: de Koning komt! Wij lezen uit Mattheus 21 (vers 1 t/m 11) over Koning Jezus die de stad Jeruzalem binnenrijdt. Wij hopen op een feestelijke dienst samen met onze gasten!
donderdag 13 april (Witte Donderdag)
Op donderdagavond 13 april hopen wij weer het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Het is heel indrukwekkend om samen aan tafel te gaan en het brood te breken en de wijn te drinken op de avond voor Pasen. Juist op deze avond voor Pasen ging de Here Jezus Zelf met Zijn leerlingen aan tafel en sprak Hij: ‘neem, eet, doet dit toch Mijn gedachtenis’. Wat is er mooier dan met een Avondmaalsviering de Paasdagen in te gaan en de Here Jezus te gedenken?

Smoorverliefd op de kerk…

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Smoorverliefd op de kerk? Of wat neutraler: liefde voor de kerk? Deze woorden schrijf ik op Valentijnsdag, de dag waarop ik de kopij voor het volgende Kerknieuws moet inleveren. Bij liefde voor de kerk kun je denken aan de Actie Kerkbalans die in de afgelopen maand is gehouden en waarvoor wij onze liefdegave mochten geven. Ik moet ook denken aan de eerste kerkenraadsvergadering die pasgeleden is gehouden, waarin de nieuwe ambtsdragers aanwezig waren. Tijdens deze kerkenraadsvergadering is afscheid genomen van de ambtsdragers die zijn afgetreden. Het was goed om dit moment te markeren. Een moment van dankbaarheid voor al het werk dat is verzet door de ambtsdragers die zijn afgetreden. Een moment ook van dankbaarheid voor de inmiddels voltallige kerkenraad. Een moment van dankbaarheid dat wij onze liefde voor de kerk in daden en woorden mogen omzetten.
Pasgeleden woonde ik een dienst bij, waarin een collega voorging. Deze collega bracht de liefde voor de kerk(elijke gemeente) heel mooi onder woorden. Hij zei: “Stel je voor dat je een vriend bezoekt, die zojuist is getrouwd. Dan zeg je toch niet tegen hem: ‘ik vind onze vriendschap echt heel geweldig en kostbaar, maar die bruid van jou… die vind ik echt helemaal niks!’” Nee, je wilt natuurlijk zoveel mogelijk delen in de vreugde van je vriend vanwege zijn bruid! Nu: de kerk (de gemeente) is de bruid van Christus. En Christus is smoorverliefd (zo noemde mijn collega het) op Zijn gemeente. Al Christus’ liefde gaat naar haar uit! Wat is er dan beter en ook mooier om met Christus in die liefde voor Zijn bruid te delen en Hem daarin vreugde te geven? Laten wij delen in de liefde van de Here Jezus!

Bij de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Zondag 26 februari
Op zondag 26 februari zullen wij weer stilstaan bij een stukje uit de Apostolische Geloofsbelijdenis. Tijdens de Avondmaalszondag hebben wij stilgestaan bij ‘ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer’. Wij gaan nu een regel verder in de geloofsbelijdenis: ‘die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria’. Het is best opvallend dat er namen van twee mensen in de geloofsbelijdenis worden genoemd. Maria, dat is de eerste naam. En later ook: Pontius Pilatus. Twee namen die overal ter wereld waar christenen hun geloof belijden worden genoemd. Wat heeft die naam ‘Maria’ voor ons geloof te zeggen? Waarom deze eervolle vermelding van haar naam in de geloofsbelijdenis? Wij zullen in de dienst teruggaan naar waar het allemaal is begonnen: de roeping van Maria om moeder van de Here Jezus te worden. Wij lezen daarvoor Lukas 1:26-38.
Woensdag 8 maart biddag
Op woensdag 8 maart staan wij in het bijzonder stil bij onze afhankelijkheid van God. Op deze dag bidden wij als gemeente met elkaar voor gewas en arbeid: voor het werk, voor het voedsel en voor de sociale voorzieningen. Het is prachtig, maar ook heel belangrijk, om onze afhankelijkheid van God onder woorden te brengen in het gebed en op deze manier ook zelf bewust te ervaren. Wij hopen daarom dat u en jij op woensdag een van de diensten zult bijwonen en mee zult bidden.
De diensten zullen gezamenlijk worden gehouden met de Christelijke Gereformeerde Kerk. In de middag is er een dienst die speciaal op de kinderen is gericht. Alle ouders, grootouders maar ook andere gemeenteleden en belangstellenden zijn van harte welkom! De dienst begint om 15.00 uur. Het thema van de dienst is: God hoort! Wij lezen uit de Bijbel: Genesis 21:1-21. In de avond is er een dienst die door mijn collega, ds. Van der Rhee, wordt geleid. Van harte aanbevolen!
Zondag 12 februari: doopdienst
Op D.V. zondag 12 februari zal Fenna van Steenhuijsen worden gedoopt. Wij wensen haar ouders Marc en Marieke (Meindert Hobbemastraat 2, 2902 GM) en ook Thijmen en Elisah alvast een rijke en gezegende dienst toe!
Het is bijzonder om in de weken voorafgaande aan het Paasfeest bij de doop stil te staan. De betekenis van de doop is namelijk: ‘sterven en opstaan met de Here Jezus’. Zoals de Here Jezus ten onder is gegaan in de zee van onze menselijke schuld en zonden, zo gaat de dopeling als het ware ten onder in het water. Maar zoals de Here Jezus na Zijn sterven is opgestaan uit de dood, zo mag de dopeling ook weer opstaan uit het water om samen met God in het leven verder gaan. Heel mooi wordt dit verwoord in Romeinen 6:1-14. Dit bijbelgedeelte zal dan ook in de verkondiging centraal staan.

Vakantie Bijbel “Club In de Kring”

Categorie: Algemeen

In de voorjaarsvakantie is er weer een Vakantie Bijbel Club! Tijdens deze week worden er drie Vakantie Bijbel Club-middagen gehouden in de Sjalomschool, (Hermitage te Schollevaar-Oost), op 27 en 28 februari en 1 maart. We willen dan beginnen om 13.15 uur en eindigen rond 16.00 uur. Het thema van deze Vakantie Bijbel Club is net als de vorige keer: Aan tafel! . Op maandag hebben we een tafel vol verschillen We horen het verhaal van Mefiboset die mag eten met koning David, (2 Samuel 9). Dinsdag ontdekken we een tafel vol feest, als de verloren zoon eet met zijn vader, (Lukas 15). Op woensdag sluiten we af met een verhaal over een bijzonder feest, (uit Lukas 14), aan een tafel vol voor iedereen. Onze boodschap is: Jij hoort erbij!
Voor een Vakantie Bijbel Club zijn veel medewerkers nodig. Er zijn groepjes kinderen die moeten worden begeleid en verhalen die verteld moeten worden. Vind je het leuk om de beamer te bedienen? Ook daar hebben we hulp bij nodig.
We willen u ook vragen of u wilt bidden voor een gezegende Vakantie Bijbel Club, dat we genoeg medewerkers vinden, dat we kinderen mogen bereiken met het evangelie en dat God ook mag gaan werken en leven in de harten van de kinderen!
Wanneer u zich wilt aanmelden als vrijwilliger of hierover meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Klooster (06-23 07 66 45), Marijn van Heest (010-226 21 70) of mailen naar: annelies [at] perspectief-jeugdwerk [dot] nl.
Met hartelijke groet,
De Vakantie Bijbel Club–werkgroep