Gebedskringen

Wij geloven dat we een levende God hebben, die een relatie met ons wil. Een manier om die relatie te beleven is bidden. Door Jezus hebben wij vrijelijk en direct toegang tot God zelf. We maken onder andere van die gelegenheid gebruik door op regelmatige basis met (een deel van) de gemeente samen te komen om te bidden bij gemeenteleden thuis. Tijdens zo’n gebedssamenkomst prijzen we God, delen we kort iets uit de Bijbel en ons eigen leven, en bidden we uiteraard tot God. We danken Hem voor zijn goedheid en bidden voor allerlei noden uit de gemeente, uit onze eigen levens en meer. Daarnaast willen we gewoon graag in Gods tegenwoordigheid zijn. Jezus zegt dat Hij erbij is, waar twee of drie (of nog meer!) mensen in zijn naam bij elkaar komen.

De gebedskring van de Christelijke Gereformeerde Kerk wordt 1 x per maand gehouden bij Dineke de Wolf. We spreken per keer af welke datum, meestal in de 3e week van de maand op dinsdag of woensdag, dit komt ook in de weekbrief te staan. De gebedskring duurt van 20.30 – 21.45 uur.