Zondagsschool

Iedere zondag is er tijdens de ochtenddienst voor de kinderen vanaf 4 tot 10 jaar zondagsschool.

De kinderen zijn ingedeeld in 3 groepen:
Groep 1: kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool.
Groep 2: kinderen van groep 3 en 4 van de basisschool.
Groep 3: kinderen van groep 5 en 6 van de basisschool.

Als de dominee tijdens de ochtenddienst de schriftlezing heeft voorgelezen, gaan de leiding met de kinderen naar hun eigen groep in één van de zalen. De kinderen krijgen daar op hun eigen niveau onderwijs. Tijdens deze ochtenden wordt er gezongen, een Bijbelverhaal verteld, een werkje gemaakt en afgesloten met gebed. Aan de kinderen in groep 2 en 3 wordt regelmatig een psalm of een vers uit de Bijbel aangeleerd.
Tijdens doopdiensten is er voor groep 3 geen zondagsschool. Tijdens schoolvakanties wordt er geen zondagsschool gehouden.

De zondagsschool besteedt aandacht aan het jaarthema van onze kerk door de zondag voorafgaande aan de themadiensten een verhaal ter voorbereiding te vertellen en een themawerkje te maken.
Tijdens de themadiensten (gericht op de kinderen) en de jeugdzondag zitten de kinderen in de kerk, omdat het belangrijk is dat kinderen regelmatig aanwezig zijn in de kerkdienst. De kinderen zitten bij themadiensten en de jeugdzondag voorin de kerk, zodat ze alles goed kunnen zien en actief de dienst meebeleven door onder andere het voorlezen van de wet, de schriftlezing of helpen met collecteren.

Het kerstfeest wordt in de kerk gevierd met de hele gemeente, familieleden en gasten. Het paasfeest vieren wij met de kinderen en de leiding. Tijdens het zondagsschooluur wordt aandacht besteed aan Pinksteren en Hemelvaart.

De zondagsschool wordt geleid door gemeenteleden. Ongeveer één keer per maand zijn zij aan de beurt om een zondagsschoolmorgen te houden. Daarnaast komen zij iedere eerste maandag van de maand bij elkaar om de gang van zaken binnen de zondagsschool te bespreken.

Voor meer informatie over de zondagsschool kunt u contact opnemen met:

Mirjam Reinders en Jenny Wakker