Zieken- en Ouderencontact

Binnen de gemeente zijn veel oudere mensen. Helaas zijn er meestal wel enkele zieken. Voor onze zieke en/of oudere broeder of zuster is het soms moeilijk om naar de kerk(dienst) te komen. De contacten met de andere gemeenteleden worden hierdoor minder. Daarvoor zijn er een aantal leden van de gemeente die met elkaar de werkgroep Zieken- en Ouderen Contact vormen. Zij brengen de ouderen regelmatig bezoekjes en proberen op deze manier de band met de gemeente te laten bestaan. Zieken worden bezocht, thuis of in het ziekenhuis. Ook aan huwelijksjubilea wordt aandacht gegeven, evenals aan overlijden, geboorte en adoptie.

Zo om de twee maanden wordt een ouderencontactmiddag in de Ontmoetingskerk georganiseerd. Soms heeft de middag een informatieve inhoud, met een spreker, soms hebben we een meer ontspannende activiteit. Het is altijd wel gezellig! Eens per jaar maken we met de 65-plussers uit de gemeente een uitstapje. Deze dag is echt een hoogtepunt voor ons allemaal. Ook de kerst- en paasviering behoren tot de hoogtepunten van het jaar. Zo probeert het ZOC de oudere gemeenteleden te laten merken dat zij in ons midden nog helemaal hun eigen plaats hebben.

ZOC beekse bergen 2012

Wees welkom en wie weet tot ziens!

Contact
Voor meer informatie over deze activiteit kunt u contact opnemen met: