Bijbelkringen

Binnen onze gemeente zijn verschillende Wijk Bijbelkringen actief. Er worden regelmatig Bijbelstudie avonden gehouden waar de Bijbel in het middelpunt staat. Onderstaand stellen deze kringen zich aan u voor en vindt u meer informatie over deze kringen.

Jongerenkring

De jongerenkring komt eens in de twee à drie weken samen. De leeftijd van de deelnemers ligt ongeveer tussen 21 en 35 jaar. De kring komt voort uit een gezamenlijk verlangen om dichter bij God te leven en naar elkaar om te zien. Iedere avond behandelen we wat vanuit onze harten en de praktijk ter tafel komt en slaan we de Bijbel open. Daarnaast nemen we de tijd om met elkaar te zingen en te bidden. Om de avond eten we vooraf met elkaar. Benieuwd? Je bent altijd van harte welkom!

Contact
Voor meer informatie over deze activiteit of opgave kan je contact opnemen met:
Jonna Wakker-Deelen
jonnadeelen [at] gmail [dot] com
06-10832467

Bijbelkring Rotterdam-Oost / Capelle Schollevaar

De Bijbelkring Rotterdam-Oost/Capelle Schollevaar komt iedere maand een avond in huiselijke kring bij elkaar. Wij bespreken dan een gedeelte uit de Bijbel aan de hand van een boekje. Door gesprekken, zingen, meeleven en gebed willen wij op deze avonden tevens invulling geven aan een stukje gemeente zijn.

Per keer wordt de volgende avond en het gastadres afgesproken. Deze datum wordt gepubliceerd in het kerkblad en de weekbrief. Wilt u onze avonden bezoeken dan bent u van harte welkom.

Contact
Voor meer informatie over deze activiteit, waar en wanneer de kring wordt gehouden of opgave kunt u contact opnemen met:
Wilma van den Berg
010-4206837

Bijbelkring Nieuwerkerk aan den IJssel

De Bijbelkring in Nieuwerkerk komt samen op elke 2e donderdag van de maand. Het wordt gehouden bij iemand thuis volgens een jaarrooster. Dit seizoen behandelen we verschillende onderwerpen waaronder het jaarthema van de kerk en diverse boekjes.

Om te weten bij wie de kring gehouden wordt en welk onderwerp wordt besproken kunt u contact opnemen met onderstaand contactpersoon.

Contact
Voor meer informatie over deze activiteit of opgave kunt u contact opnemen met:
Els Nieuwenhuis
0180-321916

Bijbelkring Krimpen aan den IJssel

De Bijbelkring Krimpen (wijk 3, 4) komt elke eerste donderdag van bijna elke maand samen in huiselijke kring. Wij zijn een heel divers gezelschap van leden van onze gemeente, met elk ons eigen karakter, leeftijd en achtergrond.

Samen bespreken we een gedeelte uit Gods Woord, waarbij een van ons een inleiding houdt en de bespreking leidt. Ook loven wij God met het samen zingen van liederen (meestal Opwekking) en gaan we in gebed om elkaar en anderen aan God op te dragen. Een belangrijk stukje ‘Gemeente-zijn’, waarbij we, ook in de tussenliggende tijd, er voor elkaar kunnen zijn in fijne en moeilijke dingen.

Wilt u onze avonden een keer bezoeken, dan bent u natuurlijk van harte welkom!

Contact
Voor meer informatie over deze activiteit of opgave kunt u contact opnemen met:
Connie van der Keur-Smit
ha.vd.keur [at] hetnet [dot] nl
0180-516334