Diaconie

Diaconaat betekent “dienen”. Dienen zoals de Here Jezus dat deed en doet.
Uit liefde iets voor iemand anders doen. Gewoon omdat die ander jouw hulp nodig heeft.
Als je uit liefde iets voor een ander doet, dan dien jij je naaste maar dien je ook God. Dit lezen wij in de Bijbel onder andere in Mattheus 25: 31 t/m 46.

In de kerkenraad zijn de diakenen verantwoordelijk voor het diaconaat. Diakenen geven praktische en financiele hulp binnen en buiten de gemeente.
God vraagt echter van elke christen een barmhartige, behulpzame houding. De diakenen hebben daarom ook de taak om de gemeente te wijzen op deze dienende opdracht.
Gemeenteleden worden dus ook ingeschakeld door de diaconie en andersom zullen de gemeenteleden de diakenen wijzen op concrete noden in de gemeente en daarbuiten.
Zo mogen wij binnen en buiten de gemeente tot een helpende hand zijn!

Voor meer informatie over de diaconie kunt u contact opnemen met:

De heer August Vlot
Voorzitter diaconie
06-53225769
augustvlot [at] xs4all [dot] nl

Inzameling collecten
Tijdens de kerkdiensten wordt er geld ingezameld voor enerzijds concrete diaconale projecten in binnen- of buitenland, maar ook vaak voor “stille” hulpverlening binnen en buiten de gemeente.
Ook na grote rampen wordt er op korte termijn een extra collecte voor noodhulp georganiseerd. Uit dankbaarheid mogen wij van het vele goede dat God ons geeft weer doorgeven aan mensen in nood.

Inzameling boodschappen “Stille armoede”
De diaconie helpt samen met de diaconie van de Hervormde Wijkgemeente Schollevaar elke maand gezinnen in de wijk Schollevaar met een boodschappenpakket. Er kan financieel geholpen worden door een bijdrage in de collectebus in de hal van de kerk of via een girale gift.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
De heer Laurens Venderbos

Dorcas voedselactie
Op de tweede woensdag in november vieren wij dankdag voor gewas en arbeid. Hulporganisatie “Dorcas” wil dankdag tot ‘geefdag’ maken. De “Nationale Voedselactie” wordt jaarlijks bewust georganiseerd in de week van dankdag voor gewas en arbeid. Wij geven uit dankbaarheid zoals Jezus dat ons heeft voorgehouden. Ook in onze gemeente willen wij ons inzetten voor de allerarmsten in Oost-Europa door concreet voedsel in te zamelen. Deze inzameling wordt gezamenlijk georganiseerd met de diaconie van de Hervormde Wijkgemeente Schollevaar.

Dorcas kledingactie
Ieder voorjaar organiseert Dorcas een grote kledingactie. Op ruim zeventig locaties in het land zamelen vrijwilligers kleding, schoenen en huishoudlinnen in. Het grootste deel van de ingezamelde kleding is voor kwetsbare mensen zoals ouderen, chronisch zieken, (wees)kinderen en gehandicapten in Oost-Europa. Ook in de Ontmoetingskerk is een inzamelpunt. Zowel gemeenteleden van de Ontmoetingskerk als daarbuiten worden opgeroepen om hun kledingkast eens goed te checken en te beoordelen wat men kan missen.