Jeugdcommissie

Jeugdwerk

Jeugdwerk is onmisbaar voor een gemeente.
Allereerst omdat de jeugd een aanzienlijk deel van de plaatselijke gemeente vormt, waarbij de jeugd de toekomstige gemeente vormt (de jeugd heeft de toekomst).
In de tweede plaats, en veel belangrijker, omdat het jeugdwerk wil bijdragen aan de jeugd bij Christus te brengen en/of bij Hem en Zijn gemeente te houden.

Visie
De jeugd is een belangrijk onderdeel van de gemeente, zij hoort er helemaal bij. Al jong moeten de kinderen opgeroepen worden zich tot God te bekeren. Dit gebeurt in eerste instantie in het gezin. Daarnaast is er een taak voor de gemeente.

 Missie
Het creëren van een situatie waarin de gemeente een veilige thuishaven voor de jeugd is. Het uitwerken van de begrippen ‘herkenning’, ‘erkenning’, ‘ontmoeting’ en ‘toerusting’, zal daarin centraal moeten staan. Het gaat in het jeugdwerk om leren, ontmoeten, kennis en kunde.

Organisatie

De jeugdambtsdragers (ouderling en diaken) zijn de eerst aan te spreken verantwoordelijken. Zij zijn de verbindingsschakels tussen de kerkenraad en het jeugdwerk. Vanwege de praktische afstemming is er gekozen om een jeugdcommissie te vormen.

Organogram

Jeugdwerk
(de pijltjes geven het onderlinge overleg aan)

Jeugdcommissie

De belangrijkste taak van de commissie is het uitwerken van het vastgestelde jeugdbeleid. De uitgangspunten voor dit beleid zijn verwoord in de hierboven genoemde visie en missie. Daarnaast is de commissie het platform waar het jeugdwerk in organisatorische zin wordt afgestemd. Om die reden is er van elke club/vereniging iemand afgevaardigd in de jeugdcommissie.

De jeugdcommissie bestaat in het seizoen 2021-2022 uit:
Ardt Klapwijk – jeugdouderling en voorzitter
Laurens venderbos  –  jeugddiaconaat
Jenny Wakker – afgevaardigde zondagsschool ‘Kinderen van Eén Vader’
Laurens Heij – afgevaardigde JC de Regenboog
Margriet van der Klooster – afgevaardigde JC de Schakel
Annemiek Willemse – afgevaardigde JV de Toorts

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ardt Klapwijk (jeugdouderling)
ardt.klapwijk [at] gmail [dot] com