Predikant

Ds. F.W. van der Rhee Mijn naam is ds. Florimco van der Rhee. Ik ben de predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in de Ontmoetingskerk. Ik ben geboren op 3 mei 1977 in Rotterdam. Na mijn studie theologie ben ik in 2003 predikant in Vlissingen geworden. In november 2007 ben ik begonnen te werken in Capelle a/d. IJssel. Naast mijn werk in de gemeente doe ik ook het een en ander daar buiten. Zo ben ik lid van het deputaatschap Buitenlandse Kerken, dat contacten onderhoudt met kerkgenootschappen in het buitenland. Ook werd ik benoemd als lid in de synodale commissie, die zich bezighoudt met de problematiek van kleine kerken in ons land. In mijn vrije tijd geniet ik van klassieke muziek, het lezen van boeken en als ik tijd heb kijk ik graag een mooie voetbalwedstrijd.

Mijn passie als predikant is het uitleggen van de Bijbel aan alle doelgroepen van jong tot oud en daarover in gesprek komen. Het is mijn overtuiging dat de boodschap van de Bijbel ook voor vandaag zeer relevant is. Zij is in staat om mensen en structuren ten goede te veranderen. God te mogen eren en aanbidden in Zijn Zoon Jezus Christus is het mooiste wat er is. Dat gun ik iedereen!

Als dominee (afkorting: ds.) bestaat mijn werk uit het leiden van de kerkdiensten, het geven van onderwijs, het bezoeken van mensen thuis en het samen met anderen leiding geven aan de kerkenraad (een team van gemeenteleden dat dienend leiding geeft aan de gemeente).