Jeugdpastoraalteam

Het Jeugd Pastoraal Team staat onder leiding van de jeugdouderling. Dit team wordt momenteel gevormd door Ardt Klapwijk (jeugdouderling), Laurens Venderbos (jeugddiaken), Marieke Venderbos.
Alle jongeren van ca. 14 tot 20 jaar die nog geen belijdenis van het geloof hebben afgelegd worden eenmaal per seizoen bezocht door de jeugdouderling met één van de twee andere teamleden.

Tijdens de gesprekken die met de jongeren gevoerd worden is er aandacht voor:
* het persoonlijk leven (school, gezin, sport, hobby’s etc.)
* het gemeentelijk leven (aansluiting bij clubs, hoe wordt kerk, catechisatie ervaren etc.)
* persoonlijk geloof van de jongere

Als een jongere dat prettig vindt of als één van de JPT-leden dat nuttig vindt kunnen er meerdere bezoeken zijn in één jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ardt Klapwijk (jeugdouderling)
ardt.klapwijk [at] gmail [dot] com