Jeugddiaconaat & Diaconaal jaarthema

Welkom op de pagina over Jeugddiaconaat!

Diaconaat betekent ’Dienen‘. Dienen zoals de Here Jezus dat deed en doet. Uit liefde iets voor iemand anders doen. Gewoon omdat die ander jouw hulp nodig heeft. Als je uit liefde iets voor een ander doet dan dien jij je naaste maar dan dien je ook God. (zie o.a. Matt 25: 31 e.v.)
Jeugddiaconaat gaat dus over jeugd en over dienen.

En daar wordt op twee manieren invulling aan gegeven;

  1. Ten eerste willen wij er als gemeente graag zijn voor onze jeugd. Dat is dan Diaconaat voor de Jeugd. Daaronder valt praktische hulp (bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding), en ook het verzorgen van voorlichting om de jeugd toe te rusten (verantwoord omgaan met geld, verslaving en seksualiteit e.d.).
  2. Ten tweede mag je als jongere ook zelf iets voor een ander betekenen. Dan praten we over Diaconale vorming van de jeugd. Dat is natuurlijk in de eerste plaats een taak voor de ouders. Maar in de kerk willen we daar graag extra aandacht aan besteden. Laat maar zien dat je er als jongeren voor elkaar bent, dat niemand buiten de groep hoeft te staan. En aandacht en tijd besteden aan ouderen en zieken uit de gemeente. Maar ook aandacht voor de naaste buiten de gemeente. In de wijk en ver over onze landsgrenzen heen.

Het eerste gebeurt veelal in stilte. Daarbij spelen het Jeugd Pastoraal Team en de leiding van de jeugd een belangrijke rol. Via die kanalen wordt de eventuele hulpvraag zichtbaar waarna de jeugddiaken samen met anderen hulp of begeleiding aan kan bieden.

Het tweede is natuurlijk heel actief en zichtbaar. Elkaar op sleeptouw nemen in en naar de clubs, ouderen en zieken bezoeken met een bloemetje of presentje. En aandacht voor de nabije of verre naaste aan de hand van een jaarlijks Diaconaal Thema.

Voor meer informatie over jeugddiaconaat kun je contact opnemen met:
Laurens Venderbos (jeugddiaken)

Diaconaal jaarthema

Dit seizoen is er geen diaconaal jaarthema.

Overzicht van diaconale jaarthema’s in het verleden

2017/2018    Open je ogen…
2016/2017    Ik geloof. En hoe!
2014-2015    Way of Life/ Ways to give
2013-2014    Wij en Onze Wijk
2012-2013    Gevangenenzorg Nederland
2011-2012     Perspectief – jeugdwerk om de hoek
2010-2011     Open Doors
2009-2010    Stichting De Hoop