Catechisatie

Na het verlaten van de zondagsschool wordt de jeugd van onze gemeente verwacht op catechisatie. De catechisaties vormen een belangrijk onderdeel in het jeugdwerk. Hier willen we met elkaar leren wie God is en wat Hij belooft en vraagt in ons persoonlijk leven en in de gemeente. Hij geeft ons de Bijbel en plaatst ons samen in Zijn gemeente. Tijdens de catechese willen we met elkaar luisteren, nadenken en praten over God, geloof en kerk en wat de Bijbel biedt voor het geloof in het dagelijks leven van de jongere.

Aan alle groepen wordt op dinsdagavond tegelijk catechisatie gegeven. Om 19.00 uur beginnen we in groepjes. We zingen en bidden dan met elkaar. In de groepen wordt gewerkt met de methodes ‘Met de Bijbel aan de slag’ en ‘Geloven.nu’. Om 20.00 uur sluiten we de avond met elkaar af.

In het seizoen 2022/2023  wordt de catechisatie gegeven door de volgende catecheten:
Groep 1       mevr. H. Poot
Groep 2       mevr. E. Groenendaal en Ds. L. Koopman
Groep 3       mevr. S. Donker en dhr. J. Benard

De coördinatie binnen het catecheseteam wordt verzorgd door Hannie Poot.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hannie Poot
hannie.poot [at] ziggo [dot] nl

Belijdeniscatechisatie
Naast de hierboven genoemde reguliere catechisatiegroepen is er ook belijdeniscatechisatie. Tijdens deze catechisatie bereiden de deelnemers zich voor op het doen van openbare geloofsbelijdenis in de dienst op eerste pinksterdag.

De belijdeniscatechisatie is een tweejarig traject. Er wordt ingegaan op thema’s rond geloof, belijden en kerk-zijn. De belijdeniscatechisatie wordt gegeven op maandagavond vanaf 20.00 uur en wordt gegeven door ds. L. Koopman.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ds. L. Koopman