Catechisatie

Na het verlaten van de zondagsschool wordt de jeugd van onze gemeente verwacht op catechisatie. De catechisaties vormen een belangrijk onderdeel in het jeugdwerk. Hier willen we met elkaar leren wie God is en wat Hij belooft en vraagt in ons persoonlijk leven en in de gemeente. Hij geeft ons de Bijbel en plaatst ons samen in Zijn gemeente. Tijdens de catechese willen we met elkaar luisteren, nadenken en praten over God, geloof en kerk en wat de Bijbel biedt voor het geloof in het dagelijks leven van de jongere.

Aan alle groepen wordt op dinsdagavond tegelijk catechisatie gegeven. Om 19.00 uur beginnen we in de kerkzaal met het startkwartier. We zingen en bidden dan met elkaar. Vervolgens gaan we in groepen uiteen. In de groepen wordt gewerkt met de methode ‘Leer ons Belijden’. Om 20.00 uur zijn we dan weer klaar.

In het seizoen 2019/2020  wordt de catechisatie gegeven door de volgende catecheten:
Groep 1       Janny Louwerse
Groep 2       Annelies Tijssen & Ardt Klapwijk
Groep 3       Hannie Poot

De coördinatie binnen het catecheseteam wordt verzorgd door Hannie Poot.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hannie Poot
hannie.poot [at] 12move [dot] nl

Belijdeniscatechisatie
Naast de hierboven genoemde reguliere catechisatiegroepen draait er een groep belijdeniscatechisatie. Tijdens deze catechisatie bereiden de deelnemers zich voor op het doen van openbare geloofsbelijdenis in de dienst op eerste pinksterdag.

De belijdeniscatechisatie is een tweejarig cursustraject. Er wordt ingegaan op thema’s rond geloof, belijden en kerk-zijn. De belijdeniscatechisatie wordt gegeven op dinsdagavonden vanaf 20.00 uur en wordt gegeven door ds. B. Reinders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ds. B. Reinders