Nieuws

 • Koffie-inloopochtend
  Op dinsdag 4 oktober is onze tweede ochtend waarop u welkom bent om weer binnen te lopen in zaal 1 van de Ontmoetingskerk voor een kopje koffie met wat erbij.Een kopje thee kan natuurlijk ook. Vanaf 10 uur en tot 12 uur staan wij voor u klaar.We hopen dat u deze keer (weer) komt. Neem ...
  Lees verder
 • Uitnodiging voor ‘Ontmoeting rond de maaltijd’
  Donderdag 1 september zijn we weer begonnen en we hebben inmiddels op 15 en29 september de tweede en derde bijeenkomst gehad. We hebben zes nieuwemensen mogen begroeten. Maar we hebben nog plaats voor meerdere mensen, ookvoor U! Op D.V. donderdag 20 oktober is de vierde bijeenkomst. U bent (weer) vanharte welkom. Dit project is opgezet ...
  Lees verder
 • Uitreiking Schollevaarse kaars 2022
  De Schollevaarse Kaars is zaterdag 8 januari 2022 uitgereikt aan de negenenvijftigjarige Anja van Eck. Zij ontvangt deze blijk van eerbetoon en waardering van de Ontmoetingskerk voor haar liefdevolle inzet voor de mensen om haar heen.   Traditiegetrouw is de Ontmoetingskerk begin januari aanwezig in Schollevaar om de bewoners van de wijk een gelukkig en voorspoedig ...
  Lees verder
 • Sportweek in Schollevaar!
  Binnenkort vindt voor de 16e keer de jaarlijkse sportweek in Capelle-Schollevaar plaats. Opnieuw staat er een enthousiast team sporters uit de Ontmoetingskerk klaar om op het sportveld aan het Louvre (achter de Sjalomschool) de activiteiten voor de kinderen te begeleiden. Van maandag 19 juli tot vrijdag 23 juli worden elke middag, van 14.30 tot 16.30 uur, ...
  Lees verder
 • Uitreiking Schollevaarse Kaars 2021
  De Schollevaarse Kaars 2021 is zaterdag 16 januari 2021 uitgereikt aan voorzitter van Huttendorp Schollevaar Erwin Mostert. Hij ontvangt deze blijk van eerbetoon en waardering van de Ontmoetingskerk voor de betekenis van het Huttendorp in de wijk Schollevaar. Traditiegetrouw is de Ontmoetingskerk begin januari aanwezig in winkelcentrum De Scholver om de bewoners van Schollevaar een gelukkig ...
  Lees verder
 • Diensten op afstand
  Tot medio januari zullen de diensten alleen via kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl en kerktelefoon mee te beleven zijn: https://kerkdienstgemist.nl/stations/729 https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11442
  Lees verder
 • Kerkdiensten bijwonen
  Tot nadere berichtgeving zijn de diensten niet fysiek bij te wonen. Informatie via: ontmoetingskerk.bezoeken com
  Lees verder
 • Zondag 3 januari: leven uit de hoop
  Op zondag 3 januari zullen wij nog één keer uit de Hebreeënbrief lezen, over de ‘hoop die opbloeit’ (zoals er in mijn Bijbelvertaling boven staat geschreven). Wij lezen Hebreeën 6:9-20. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar zullen wij stilstaan bij onze verwachting, onze zorgen en het vooruitkijken naar wat dit jaar zal brengen. ...
  Lees verder
 • Vrijdag 1 januari: Nieuwjaarsdienst
  Het lijkt mij mooi om in aansluiting op de dienst van 27 december nog twee keer uit de Hebreeënbrief te lezen. Op Nieuwjaarsmorgen zullen wij Hebreeën 4:14-16 lezen. De woorden in Hebreeën 4 volgen naadloos op de woorden die op zondag 27 december zijn gelezen. Weer lezen wij over de Heere Jezus als onze Hogepriester ...
  Lees verder
 • Donderdag 31 december: Oudjaarsdienst
  Zoals inmiddels gebruikelijk zullen wij samen met de broeders en zusters van de Christelijke Gereformeerde Kerk het oude jaar afsluiten en het nieuwe jaar beginnen. Het is heel mooi om juist op Oudejaarsavond en op Nieuwjaarsdag met elkaar in de kerk te zijn of op afstand verbonden te zijn, om samen te bidden, te luisteren ...
  Lees verder