Gevangenenzorg Nederland

Voor het seizoen 2012/2013 was het jaarthema Stichting Gevangenenzorg Nederland (www.gevangenenzorg.nl). Dit in aansluiting op het kerkelijk jaarthema ’Heerlijk – de vrucht van de Geest’. De Stichting Gevangenenzorg Nederland is een stichting die op prachtige wijze met hulp van honderden vrijwilligers in de praktijk brengt wat volgens Jezus in Mattheus 25 als een daad van Liefde aan Hemzélf moet worden beschouwd, namelijk het bezoeken van gevangen en hun directe familieleden. ’Liefde’ is dus de verbindende schakel tussen het kerkelijk jaarthema en het diaconale project. Onmiskenbaar kan je meerdere partjes van deze vrucht goed gebruiken bij het bezoeken van gevangenen. Als je bijvoorbeeld niet beschikt over een portie geduld, vriendelijkheid, geloof en zachtmoedigheid dan kan je beter niet aan dit werk beginnen.

De vrucht van de Geest kunnen we richting gevangenen dus goed gebruiken. Natuurlijk moet er recht geschieden. Daar is de overheid voor en daarom zitten gevangenen over het algemeen ook niet voor niets een straf uit. Er moet echter herstel mogelijk zijn. Een nieuwe kans. Onze Vader in de Hemel schrijft ons immers ook niet af als we zondigen? Sterker: Hij zoekt voortdurend ons heil en heeft daarom zelfs door de Here Jezus zélf onze straf willen dragen. Het logo van Gevangenenzorg Nederland is daarom gebaseerd op de Bijbeltekst uit Jesaja 42:3 “Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlam zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.”

In het seizoen 2012/2013 zal de jeugd op diverse manieren met het thema bezig zijn. Zo zal er voorlichting worden gegeven over het werk van Gevangenenzorg Nederland, zal er voor de stichting in actie worden gekomen en zo mogelijk zullen we met een groep jongelui ook eens de binnenkant van een gevangenis gaan bekijken. De busjes van de zondagsschool en de catechisaties zijn dit jaar voor dit doel bestemd.

Weliswaar wordt het thema in eerste instantie vooral neergelegd bij de jeugd. We spreken echter over een ’diaconaal jaarthema‘ dus ook alle andere gemeenteleden mogen hun betrokkenheid hierbij tonen. Als de jeugd tijd en energie geeft voor een actie dan kunnen de ouderen dat bijvoorbeeld via hun portemonnee of op andere wijze ondersteunen.