Wij en Onze Wijk

Voor het seizon 2013/2014 was het jaarthema “Wij en Onze Wijk”. Dit is een thema met een dubbele bodem.

Wat kunnen wij – als gemeente – diaconaal betekenen voor de mensen in “onze wijk Schollevaar”? Er zijn vanuit de ontmoetingskerk heel wat activiteiten gericht op de bewoners van onze wijk. Dit seizoen willen we extra onderstrepen dat we dat ook als onze verantwoordelijkheid zien. Als onze roeping.   We willen dan ook dit jaar onze “diaconale energie” proberen te richten op de wijk Schollevaar om daarmee juist onze naaste in “onze wijk” te helpen.

De dubbele bodem is dat iedereen ook persoonlijk een “onze wijk” heeft. Iedereen heeft een wijk waarin hij/zij woont. Dat kan zijn in de wijk Schollevaar. Het kan ook in een andere wijk zijn. Als christen hebben we zeker ook in onze eigen directe omgeving, in “onze wijk”,  de roeping om er –waar we dat kunnen – te zijn voor onze naaste.

Vanuit de Bijbel kunnen we ons laten inspireren door Dorcas. We lezen over haar in Handelingen 9 vers 36 e.v. Dorcas was een vrouw die volop aandacht had voor mensen in nood.   In vers 36 lezen we dat ze vol goede werken was en uit vers 39 blijkt dat dat heel practisch was. Kleding maken voor weduwen die kennelijk daar zelf niet toe in staat waren.