Way of Life/ Ways to give

Voor het seizoen 2014/2015 is gekozen voor het kerkelijk jaarthema “Way of Life”. In aansluiting daarop is gekozen voor het diaconale thema

Way of Life/ Ways to give

Net  als vorig jaar is gekozen voor een thema dat niet tegelijkertijd ook dóel is.

Het thema geeft aan dat er meerdere manieren zijn van geven. Geven kan heel materieel zijn. Geld in de collecte voor een bepaald doel.  Of kleding voor een Dorcas-actie. Of levensmiddelen voor stille armoede.   Maar het gaat niet alleen om de materie. Hoe geef je? Geef je uit liefde? Uit bewogenheid?  Geef je ook wel eens echt een stukje van jezelf?  Bijvoorbeeld je tijd om iemand te helpen? En als je geeft,  hoe ver moet je daarin dan gaan? Of móet je helemaal niets? Allemaal lastige vragen waar we tegenaan kunnen lopen. En weet je trouwens dat je van geven meestal zelf niet minder wordt? Je geeft iets maar krijgt ook iets terug. Dat kan zijn doordat je elkaar met dingen helpt binnen de gemeente of vriendenkring. Dat kan ook zijn doordat je blijdschap of dankbaarheid ziet bij de ontvanger.  Daar wordt je zelf ook gelukkig(er) van.

In het seizoen 2014/2015 hebben we 4 themazondagen. De bedoeling is dat op elk van die themazondagen een diaconaal doel gepresenteerd wordt dat past bij het thema van die zondag.  De diaconie zelf verzorgt daarbij de presentatie van het eerste doel. De clubs en verenigingen mogen vervolgens ieder één themazondag voor hun rekening nemen om iets te gaan doen met een diaconaal doel dat past bij het thema van die zondag.