Ik geloof. En hoe!

Voor het seizoen 2016/2017 is het kerkelijk jaarthema “Ik geloof. En hoe!”. In aansluiting daarop is gekozen voor het diaconale thema:

Ik geloof. En doe!

Ons geloof in Jezus als redder van de wereld zet ons in beweging. Hij is opgestaan, leeft en regeert. Zijn Geest woont in ons en schakelt ons in voor de komst van Zijn Koninkrijk.

“En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan.” (Mattheüs 25)

Voor God en mensen om ons heen mogen wij ‘doen’, Jezus navolgen, zodat in de gemeente en de samenleving Zijn koningschap gestalte krijgt. Zo heeft ons leven zin! Dit alles kunnen wij doen, omdat Hij ons de kracht en talenten geeft. Sterker nog: wij zijn van Hem. Zullen we in alles wat we doen Hem bedanken en vereren?

Jaarplanning jeugddiaconaat

In het seizoen 2016/2017 hebben we vier themazondagen. Op of rondom elk van die themazondagen wordt een diaconaal doel gepresenteerd dat past bij het deelthema van die zondag. De eerste themazondag was op 18 september met als thema ‘De Bijbel’. Je kunt je toch niet meer voorstellen dat we de Bijbel niet in onze eigen taal kunnen lezen? Dit gunnen we elke natie en taal van harte. Zondagsschool en catechese zullen dit jaar daarom collecteren voor Bijbelvertaalwerk in Botswana.

Jeugdclub de Regenboog neemt de themazondag van 13 november voor hun rekening om iets te gaan doen met een diaconaal doel dat past bij het thema. Jeugdvereniging de Toorts de themazondag van 12 februari en jeugdclub de Schakel de themazondag van 2 april.