Open je ogen…

Voor het seizoen 2017/2018 is het kerkelijk jaarthema “Open je ogen…”. Op zondagsschool en catechesatie wordt in aansluiting hierop gecollecteerd voor Bartiméus Sonneheerdt. Deze vereniging maakt zich sterk voor blinde en slechtziende mensen. Zij zamelen geld in om mensen die blind of slechtziend zijn de kans te geven om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen.

Jaarplanning jeugddiaconaat

In het seizoen 2017/2018 hebben we vier deelthema’s verdeeld over zes zondagen. Het eerste deelthema ‘Open je ogen… voor God’ stond op de startzondag centraal. De andere deelthema’s zijn: ‘Open je ogen … voor de gelovige ander’, ‘…voor de wereld om je heen’ en ‘…voor jezelf’.

Jeugdclub de Regenboog, jeugdclub de Schakel en jeugdvereniging de Toorts worden uitgedaagd om dit seizoen een diaconale actie te bedenken bij één van deze deelthema’s of aan te sluiten bij een bestaand diaconaal project.

Vanuit ons geloof in Jezus als redder van de wereld. Hij is opgestaan, leeft en regeert. Zijn Geest woont in ons en schakelt ons in voor de komst van Zijn Koninkrijk. Dat zet ons in beweging!

“En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan.” (Mattheüs 25)

Voor God en mensen om ons heen mogen wij ‘doen’, Jezus navolgen, zodat in de gemeente en de samenleving Zijn koningschap gestalte krijgt. Zo heeft ons leven zin! Dit alles kunnen wij doen, omdat Hij ons de kracht en talenten geeft. Sterker nog: wij zijn van Hem. Zullen we in alles wat we doen Hem bedanken en vereren?