Wijkouderlingen

Naam Jan Hordijk janhordijk
Functie Ouderling-voorzitter
Voorstellen “Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid.”
In Jesaja 33 vers 17 lezen we een hoopvolle belofte voor Juda, waar de straten van de verwoeste steden verlaten zijn.
Een bemoedigende profetie van de evangelist van het Oude Testament te midden van moeizame omstandigheden.
Deze woorden van Jesaja worden veelvuldig toegepast op de grote Koning, Jezus Christus. Vervuld met de Heilige Geest zien op Jezus, zien op Zijn leven en sterven, op het kruis en geloven in Zijn opstanding uit de dood.
De schoonheid van die beminnelijke Vorst gaat al het schoon der mensen ver te boven.
Heerlijk om als gemeente van Jezus Christus in Schollevaar tot Hem te bidden, van Hem te zingen, op weg naar de stad van de Vrede, Jeruzalem.
Wijk n.v.t.
Contact jhordijk [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl

 

Naam Maarten van Helden
Functie Wijkouderling
Voorstellen
Wijk Dansenbuurt, Ervenbuurt en Capelle-Middelwatering
Contact

 

Naam Rinus Marinissen rinusmarinissen
Functie Wijkouderling
Voorstellen Ons gezin (mijn vrouw Christina en ik, samen met onze drie kinderen) is inmiddels een aantal jaren aan de Ontmoetingskerk verbonden.In januari 2013 mocht ik als wijkouderling in onze gemeente worden bevestigd. Hiermee stel ik mijn energie niet alleen beschikbaar voor onze gemeente, maar ook in bredere zin in Gods koninkrijk.Graag spreek ik met u/jou over geloof, over Jezus en over de weg die God met ons wil gaan. Het is altijd boeiend om te luisteren naar anderen en samen de schatten van de bijbel te onderzoeken.
Wijk straten eindigend –rade, Operabuurt, Henri Moorepassage, Capelle-Oostgaarde en Capelle-Schenkel
Contact Als u vragen heeft, of behoefte aan een gesprek, aarzel dan niet om te bellen of te mailen. rmarinissen [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl

 

Naam Marian Steenwoerd MarianSteenwoerd
Functie Wijkouderling
Voorstellen Sinds 21 augustus 2016  ben ik wijkouderling in deze gemeente. Een geheel nieuwe taak. Graag zou ik u/jou ontmoeten en met elkaar over onze Drieenige God spreken,  die ons onvoorwaardelijk liefheeft. Ik leef mee met blijde momenten maar ook in moeilijke tijden. Bel of mail gerust. Voor u/jou heb ik een luisterend oor.
Wijk Gebouwenbuurt, Schildersvormenbuurt, Nieuwerkerk aan den IJssel, Rotterdam-Nesselande en -Zevenkamp.
Contact Als u vragen heeft, of behoefte aan een gesprek, aarzel dan niet om te bellen of te mailen. 010 421 2429, mariansteenwoerd [at] gmail [dot] com

 

Naam Piet Quist
Functie Wijkouderling
Voorstellen Mijn naam is Piet Quist, ik ben geboren en getogen in Oude-Tonge op Goeree-Overflakkee. Ik ben 57 jaar oud en ben al meer dan 30 jaar leraar Engels op Driestar College in Gouda. Op 07-07-2017 ben ik getrouwd met Marja de Vos en ik ben vader van Benjamin, Anna en Ditta (eerder huwelijk) en bonusvader van Harrold en Annnelore. Ik ben sinds een aantal maanden wijkouderling in de HWS.
Wijk Burgenbuurt, Floris Burgwal, Muziekinstrumentenbuurt, Rotterdam-Oosterflank, Rotterdam-Lage Land, Rotterdam-Ommoord en Rotterdam–Prinsenland
Contact Als u vragen heeft, of behoefte aan een gesprek, aarzel dan niet om te bellen of te mailen. pquist [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl

 

Naam Aad Klop
Functie Wijkouderling
Voorstellen Ik ben al vele jaren lid van de Hervormde Wijkgemeente Schollevaar  en ik ben dankbaar dat ik deze gemeente als ambtsdrager mag dienen. De Onmoetingskerk is een plaats waar we Gods Woord horen en elkaar mogen ontmoeten, we zijn in Christus verbonden. God ziet in liefde naar ons om, juist als wij het niet verwachten. U kunt altijd contact met mij opnemen als u over het geloof wilt praten of vragen heeft over onze gemeente.
Wijk Sporen- en Tuinenbuurt, Capelle-West, ’s-Gravenland, Fascinatio en Rotterdam-Kralingseveer. Daarnaast ook alle Rotterdamse wijken, behalve Nesselande, Zevenkamp, Oosterflank, Lage Land, Ommoord en Prinsenland. Verder alle overige woonplaatsen, uitgezonderd Nieuwerkerk aan den IJssel
Contact aklop [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl