Preekrooster / agenda

Elke zondag dat u of jij naar de kerk komt, is er een predikant die ons uitleg geeft over het Woord van de Here God en die de dienst leidt. Uiteraard komen deze predikanten niet automatisch één voor één een dienst leiden. Dit gaat volgens een preekrooster.

Het werk aan het preekrooster begint meestal in oktober met het maken van een grondrooster, waarop de eigen predikant de preekbeurten invult. Dit wordt niet gedaan voor het eerstvolgende jaar, maar voor het jaar daarna. Met het preekrooster voor 2014 is begonnen in oktober 2012. Vanaf januari worden de predikanten gebeld die wij graag willen uitnodigen voor één of meerdere diensten. Door het jaar heen groeit zo het rooster, totdat alle ongeveer 110 beurten zijn ingevuld.

Bij het benaderen van de predikanten vinden we het belangrijk dat zij voluit en van harte de Bijbel als Gods Woord laten spreken. Ook wordt geprobeerd mensen te vinden die een zo breed mogelijk deel van de gemeente aanspreken. Uiteraard hebben we allemaal onze persoonlijke voorkeuren en spreekt de dienst de ene keer misschien wat meer aan dan de andere. Als u/jij een suggestie hebt voor een predikant die we zouden kunnen vragen, laat dat dan weten aan Simon Baars