Spinozakring

Al sinds het jaar 2000 wordt er in ouderencomplex Spinoza aan de Fidelio en Tosca iedere maand een Bijbelkring gehouden. De eerste keer was op 29 mei 2000, waarbij 12 mensen aanwezig waren. Er is toen besloten de Bijbelkring de naam ‘Spinozakring’ te geven, naar de naam van de flat.

Op deze bijeenkomsten wordt een Bijbels thema besproken. Na de uitleg over het Bijbelgedeelte, is er gelegenheid om vragen te stellen en wordt er verder over het thema doorgepraat. Voor de onkosten gaat er een collectezak rond.

De bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur op de laatste maandag van de maand. Een enkele keer is het op de maandag ervoor of erna. Dit gaat altijd in onderling overleg. In het eerste halfjaar van 2016 zijn de data: 25 januari, 29 februari, 4 april, 25 april, 30 mei en 27juni.
De bijeenkomsten worden geleid door ds. E. G de Kruijf. U bent welkom, als u in de Fidelio of Tosca woont, maar ook mensen van daarbuiten, al of niet lid van een kerk, zijn van harte welkom!

Contactpersoon: Corrie ‘t Hart tel. 010-40507486 email c.t.hart [at] hetnet [dot] nl


Avondmaalsvieringen
Mooi om te vermelden is ook, dat er sinds een aantal jaren de mogelijkheid bestaat voor mensen die niet meer zo gemakkelijk naar de kerk kunnen, deel te nemen aan een avondmaalsviering. De predikant en de seniorenouderling komen (in de week) na de avondmaalsviering zowel naar Bermensteyn als naar Spinoza, waar in een besloten ruimte het avondmaal gehouden wordt.

Leden van onze kerkelijke gemeente, maar ook mensen die in dezelfde kerkelijke traditie zijn opgegroeid, kunnen hier aan deelnemen.