De kerkdienst HWS

De morgendienst

De morgendienst begint om 9.15 uur. Alle kerkdiensten staan open voor iedereen en duren meestal zo’n vijf kwartier. De liederen worden met een beamer op een  scherm geprojecteerd. De toegang is vrij, wel wordt er gecollecteerd voor het werk van de kerk en voor goede doeleinden. Na afloop van de ochtenddiensten op elke eerste zondag van de maand, is er gelegenheid om in de hal van de kerk een kopje koffie, thee of limonade te drinken .

Voor kinderen tot vier jaar is er oppas. De kinderen van de groepen één tot en met vier van de basisschool hebben tijdens een gedeelte van de dienst hun eigen programma. Dit geldt eenmaal per twee zondagen ook voor de kinderen van de groepen vijf tot en met acht van de basisschool.

De bloemen van de morgen- en van de middagdienst gaan ter bemoediging en als groet van de gemeente naar iemand uit de gemeente of uit de wijk.

In de kerk is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden.

De erediensten worden gehouden in de Ontmoetingskerk.
Zevensprong 4
2907 TK Capelle aan den IJssel
010-4511501

 

De middagdienst

Elke zondagmiddag is er een dienst (behalve in de zomervakantie: in juli en augustus is er alleen een middagdienst op de 1e zondag van juli en op de laatste zondag van augustus). Op elke laatste zondag van de maand (behalve in juli en december) is er een ‘dienst voor kerk en wijk’. De middagdiensten duren van 16.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Daarna is er koffie. De diensten zijn bijzonder geschikt om kennis te maken met de kerk. Er is veel aandacht voor ontmoeting en de invulling van de dienst is gevarieerd. De diensten worden opgezet aan de hand van een thema. Dat thema wordt elke keer anders ingeleid, bijvoorbeeld door een korte sketch, een kleine enquête, een gedicht of iets dergelijks. Er is een korte overdenking en de mogelijkheid voor aanwezigen om daarop te reageren. Ook is er een muzikaal intermezzo, wordt gebeden en worden liederen gezongen. Het staat iedereen vrij wel of niet mee te bidden en mee te zingen. De organisatie is in handen van de Hervormde Wijkgemeente.

 

Zangdienst

Op iedere tweede zondagmiddag van de maand (behalve juli en december) is er een “zangdienst”. We zingen liederen uit diverse liedbundels, bekende en misschien minder bekende liederen. We willen in ieder geval zingen tot eer van Hem die ons heeft geroepen om te zingen.
Jouw inbreng wordt hierbij zeker op prijs gesteld: in het aandragen van liederen die gezongen kunnen worden, in het (mede) voorbereiden van de diensten, maar ook door het inzetten van bepaald muzikale gaven zoals het bespelen van een instrument.
Met dezelfde gedachte als bij de “Diensten voor kerk en wijk”, namelijk laagdrempeligheid, open sfeer, inbreng van meer mensen dan alleen de voorganger, uitnodigend, zijn ook de zangdiensten bijzonder geschikt om met de kerk kennis te maken. Regelmatig is er in plaats van een zangdienst een jongeren-praisedienst, een kinderdienst of een ander soort dienst. Maar alle diensten zijn de moeite waard. Hartelijk welkom!