Zendingsavond

De Zendingscommissie ondersteunt gemeenteleden die buiten de wijk Schollevaar op diverse manieren bezig zijn met zending. Sommige gemeenteleden hebben zich voor een langdurige periode verbonden aan bijvoorbeeld een zendingsorganisatie. Anderen zetten zich in voor kortlopende projecten. De Zendingscommissie wil gemeenteleden die het verlangen hebben iets te gaan doen op het gebied van zending op weg helpen met advies en gebed. Door het organiseren van zendingsavonden wil de Zendingscommissie de gemeente informeren en enthousiast maken voor de zending. Uitgezonden of nog uit te zenden gemeenteleden vertellen iets van hun eigen ervaringen.

Zending heeft alles te maken met het verlangen om door woord en daad anderen te laten zien wie Jezus Christus is. Die ‘ander’ kan dichtbij wonen, maar ook ver weg.

In het Bijbelboek Handelingen 1:8  stuurt Jezus ons met deze woorden op pad: ‘maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal; u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria en tot aan de het uiterste van de aarde.’

Momenteel zijn de volgende gemeenteleden individueel of in groepsverband in Nederland of in het buitenland bezig met zending:

Whispering Eagle Ministries (WEM) in DR Congo (Muanda)
www.wem-nl.eu
www.facebook.com/WEMNL

Fam. Klop in Zuid Afrika vanuit Operatie Mobilisatie
www.facebook.com/wouterklop
twitter.com/wouterklop/
http://wouterklop.nl
http://www.nl.om.org

Tamara Verboom in Engeland (Birmingham) vanuit Operatie Mobilisatie
www.facebook.com/tamara.verboom
http://www.nl.om.org

Podiumgroep Stand by

Meer weten over uitgezonden gemeenteleden of zelf uitgezonden worden?

Contactpersoon Zendingscommissie:
Annjo Klop (secretariaat)
06 19522777
annjoklop [at] gmail [dot] com