Kringwerk

Er zijn verschillende kringen actief met als doel de gelegenheid en ruimte te bieden om het geloof te versterken en te verdiepen. Door met elkaar te delen wat ons zoal bezig houdt, leren we elkaar beter kennen als gemeente en groeien we in ons geloof. Dit kan zijn door het behandelen van een Bijbelgedeelte of een boek waarbij boeiende gesprekken kunnen ontstaan. Men komt om de drie of vier weken bij elkaar bij iemand van de kring.

  • Kring PIP en de jongerenkring zijn kringen voor de jongere leden van de gemeente.
  • De kringen A, B en C  en kring Nieuwerkerk zijn kringen waarvan de leeftijd boven de veertig ligt, al is er in principe geen leeftijdsgrens aan verbonden om deel te nemen aan een kring.
  • De twee kringen OCCG deze kringen zijn ontstaan uit de oriëntatiecursussen die zijn gegeven in 2007-2008 en 2009.
  • “Kring Bermensteijn” en de “Spinozakring” zijn kringen specifiek voor de wat ouderen in de gemeente.
  • De Boekenkringen A en B zijn kringen waarbij deelnemers een boek kiezen, lezen en dit vervolgens met elkaar bespreken.
  • Bijbelclub “De Ontmoeting” komt elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur bij elkaar voor een gezellige samenzijn, waar gezongen wordt en geluisterd naar een verhaal. Niet alleen voor bewoners van gezinsvervangende tehuizen, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Als het vervoer naar en van de kerk een probleem geeft, wordt gezocht naar een oplossing.
  • De “Zangkring” is er elke eerste zondagavond van de maand. Van 20.00 tot 21.00 wordt er met elkaar gezongen: oude liederen, nieuwe liederen, maar ook liederen uit het Liedboek.

Voor informatie over het kringwerk  kunt u terecht bij het coördinatieteam:

Dick van den Berg
010 4507657
d.w.vandenberg [at] ziggo [dot] nl

Nel Klompien
010-4560216
mpklompien [at] hetnet [dot] nl