Catechese

Catechese is vanouds het onderwijs rondom zaken van het geloof aan kinderen van de gemeente. In de Ontmoetingskerk wordt de catechese gegeven door een aantal enthousiaste gemeenteleden.

Het uit het hoofd leren van een aantal leerstellingen van de kerk maakt geen deel meer uit van het onderwijs. Het is meer het zoeken naar de bedoeling van God met ons leven. Dit gebeurt uiteraard voor de jongeren van de gemeente ieder op zijn of haar eigen niveau.

Aangezien de kinderen in de basisschool leeftijd vaak nog heel open staan voor het leren van bepaalde zaken, begint de catechese al met de groepen zeven en acht van de basisschool. We noemen dit basiscatechese. Het idee is dat de jongeren zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met een aantal essentiƫle leerpunten van de kerk en het geloof.

Tijdens en na de middelbare schoolperiode is er voor jongeren van de gemeente gelegenheid elkaar te ontmoeten rondom de Bijbel en het geloof tijdens een twee wekelijkse samenkomst. Er zijn vijf groepen:

  • basiscatechese (basisschool groep 7 en 8)
  • jongerencatechese groep I (12- 14 jaar)
  • jongerencatechese groep II (14-16 jaar)
  • jongerencatechese groep III (16- 18 jaar)
  • jongerencatechese groep IV (18+)

De avonden kenmerken zich door de thematische opzet. Daarbij wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld van jongeren. De Bijbel is altijd het uitgangspunt. Naast het samen onderzoeken van onderwerpen uit de Bijbel of de maatschappij, is ook gezelligheid een belangrijk aspect. Jongelui van dezelfde leeftijd ontmoeten elkaar voor een gesprek over dingen die voor hen belangrijk zijn in het leven. Voor informatie over bovenstaande catechesegroepen kunt u terecht bij:

Gerrit Wiltink
gerrit [at] wiltink [dot] org