Oppas in de dienst

Tijdens de ochtenddiensten is er opvang voor de kinderen van nul tot vier jaar. De leiding bestaat voornamelijk uit ouders van kinderen die zelf in de crèche gebracht worden, aangevuld met jongeren uit de gemeente. Met de oudere kinderen wordt er een bijbelverhaal gelezen en wordt er een kleurplaat of eenvoudig werkje gemaakt. De kinderen worden voorafgaand aan de dienst gebracht in de crèche. Tijdens de collecte is er gelegenheid om de kinderen op te halen uit de crèche en mee te nemen naar de kerk. Op deze manier krijgen ook onze jongste gemeenteleden de zegen mee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de jeugdouderlingen.