Whispering Eagle Ministeries (WEM)

In 2008 is aan de Ontmoetingskerkgemeenten een financiële bijdrage gevraagd ter ondersteuning van het project van Whispering Eagle Ministeries (WEM) in Muanda in de DR Congo. WEM bouwt daar familiehuizen voor de opvang van (aids)wezen. Het project omvat de bouw van 25 familiehuizen en een hoofdgebouw. Daarnaast is twintig hectare grond aangekocht voor landbouw. De stuurgroep Paas- en Kerstnacht besloot in 2008 om de opbrengst van de collecte tijdens de kerstnachtsamenkomst dat jaar te besteden aan dit project. Enkele leden van de Hervormde wijkgemeente hebben daarna het initiatief genomen om een werkgroep op te zetten: WEM-Capelle. Zij werden en worden daarin gesteund door de Hervormde wijkgemeente en de zendingscommissie. Inmiddels wordt de werkgroep gevormd door christenen uit Capelle en omgeving. De werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met fondsenwerving ten bate van het project. Er worden sponsoractiviteiten georganiseerd en op markten en braderieën wordt het project onder de aandacht van het publiek gebracht. In de lokale media verschijnen regelmatig berichten over de voortgang van het project. Iedere twee maanden verschijnt er ook een nieuwsbrief, die wordt verspreid onder donateurs en belangstellenden. Ook wordt de nieuwsbrief uitgedeeld aan de bezoekers van de Ontmoetingskerk. Inmiddels is de stap gemaakt naar een landelijke organisatie: WEM-Nederland, die zich ook richt op fondsenwerving, maar dan buiten Capelle.

De uitspraak: “Vele handen maken licht werk”, gaat ook op voor WEM. Zowel de werkgroep in Capelle als de landelijke organisatie kunnen nog wel wat hulp gebruiken.

Een email naar info [at] wem-nl [dot] eu is een mogelijkheid voor contact, maar Irene van der Spek (WEM-Nederland): irene [at] vdrspek [dot] com geeft ook graag informatie. Iedereen, die met ons mee wil doen is van harte welkom! Ook is er nog altijd veel geld nodig. Een gift kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van de diaconie van de Hervormde Wijkgemeente Schollevaar: 49 56 375 onder vermelding van WEM. Meer informatie over het project is te vinden op de website: www.wem-nl.eu en WEM is ook te volgen op Facebook: www.facebook.com/wemnl.