Kindernevendienst

De kindernevendienst is er voor alle kinderen van de basisschool. Zij worden verdeeld in drie groepen.

  • Groep I (basisschool groep één en twee)
  • Groep II (basisschool groepen drie tot en met vijf). Voor hen is er elke zondag kindernevendienst.
  • Groep III (basisschool groepen zes tot en met acht)hebben gemiddeld twee keer per maand kindernevendienst. Welke zondagen dit precies zijn, wordt vermeld in KerkNieuws en de weekbrief.

De kinderen zitten aan het begin van de dienst gewoon in de kerk, zingen en bidden met de gemeente mee én luisteren naar de lezing(en) uit de Bijbel. Vlak voor de preek begint, gaan ze met de leiding naar de kindernevendienst. Daar krijgen ze op hun eigen niveau een Bijbelvertelling. Er wordt veel gezongen, een werkje gemaakt of een spel gedaan. Zo leggen we het thema uit aan de kinderen. De kinderen komen na hun eigen dienst tijdens de collecte weer terug in de kerkzaal.

Methode

Er wordt bij de Kindernevendienst gebruik gemaakt van de PKN methode “Vertel het Maar”. ‘Vertel Het Maar’ is een stichting onder de vlag van de PKN die materiaal voor de kindernevendienst ontwikkelt. “Vertel het Maar” wil Christus dienen en Gods werk voor kinderen en jongeren inhoud geven.

“Vertel het Maar” heeft het verlangen dat alle kinderen/jongeren:

  • een persoonlijk geloof ontvangen in Jezus Christus;
  • de Bijbel / het Evangelie goed kennen en toepassen in het dagelijkse leven;
  • opgroeien in en deel zijn van een inspirerende kerkgemeenschap, gezin en school;
  • en als volwassenen met een levend geloof de kerk mee dragen”.

Wij onderschrijven als gemeente deze visie op kinder-, jeugd- en jongerenwerk volkomen. Daarom wordt deze methode als een waardevol instrument beschouwd en gebruikt om onze jonge kinderen mee te helpen om te kunnen groeien in een persoonlijk geloof. Meer informatie kunt u vinden op www.vertelhetmaar.nl.

Slapen in de kerk
Het is inmiddels een leuke traditie geworden dat het winterwerk voor de kinderen van de kindernevendienst wordt afgesloten met het evenement “Slapen in de Kerk”. Er wordt vanaf vrijdagmiddag tot en met zaterdagmiddag volgens een gezellig en ontspannen programma met de kinderen geknutseld, spellen gedaan en naar een Bijbelverhaal geluisterd. En niet te vergeten……in de verschillende zalen van de kerk geslapen!