Weekbrief en KerkNieuws

De weekbrief

In de weekbrief staat actuele informatie over onze wijkgemeente: de kerkdiensten, kindernevendienst, collectedoelen, organisten, bloemengroet, agenda, zieken en jarigen, evenals korte actuele berichten en mededelingen.

Elke zondag liggen voor alle kerkgangers exemplaren van de weekbrief in de hal van de kerk. Het is ook mogelijk de weekbrief digitaal te ontvangen.

De weekbrief is ontstaan om het aantal mededelingen aan het begin van de kerkdienst zo beperkt mogelijk te houden, omdat na onze dienst weer een andere kerkdienst volgt. De weekbrief is geen vervanging van KerkNieuws, en alleen bedoeld voor korte, actuele berichten. Zo staat het ook op de weekbrief vermeld. Vuistregel is: maximaal zes regels. Nu is dat niet altijd mogelijk, en de weekbriefredactie stelt zich zo soepel mogelijk op, maar het is goed die zes regels in gedachten te houden. En als het korter kan: graag!

Inleveren kopij voor de weekbrief: graag voor vrijdag 18.00 uur.

Kopij voor de weekbrief en aanmelding voor de digitale weekbrief via het e-mailadres weekbrief [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl.

Corrie ‘t Hart
010-4507486, 06-43828547

Els Spieker
06-34343045

Het KerkNieuws

KerkNieuws is het officiële informatieblad van de kerkelijke gemeenten te Capelle aan den IJssel, die behoren bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Het blad verschijnt elke twee à drie weken, behalve in juli en augustus. Het KerkNieuws is onmisbaar als u op de hoogte wilt blijven. In KerkNieuws is ruimte voor allerlei informatie en uitgebreide toelichting, zoals:

  • wie gaat er voor op zondag,
  • de agenda,
  • toelichting bij de diensten,
  • mededelingen van de kerkenraad,
  • bestemming collecten,
  • roosters,
  • bedankjes.

De redacteur van KerkNieuws voor HWS is Els Dekker.
Inleveren kopij voor KerkNieuws is altijd op dinsdag voor 12.00 uur kerknieuws [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl of bij een van de redacteuren.

Een jaarabonnement op KerkNieuws binnen de gemeente Capelle aan den IJssel kost € 19,95. Buiten de gemeente Capelle aan den IJssel kost een postabonnement € 60,00 per jaar. Er is ook de mogelijkheid tot een digitaal abonnement.

Informatie over, of aanmelden voor een abonnement kan via de abonnementenadministratie bij mevr. C. van Wingerden , tel.: 010-4502478, email: aavanwingerden [at] planet [dot] nl. Betaling geschiedt door middel van een acceptgiro die wordt toegezonden (NL97INGB0009445783 t.n.v. penningmeester KerkNieuws).

Binnen Capelle aan den IJssel wordt het blad rondgebracht door vrijwilligers. Elke wijk heeft hiervoor een coördinator. Voor de wijk Schollevaar wordt dit gecoördineerd door Jozien Baars, 010-4583881 of sijobaars [at] ziggo [dot] nl.