Weekbrief en KerkNieuws

De weekbrief

In de weekbrief staat actuele informatie over onze wijkgemeente: de kerkdiensten, kindernevendienst, collectedoelen, organist en pianist, bloemengroet, agenda, zieken en jarigen, evenals korte actuele berichten en mededelingen.

Elke zondag ligt er een aantal exemplaren van de weekbrief in de hal van de kerk voor de mensen, die geen mogelijkheid hebben om de weekbrief digitaal te ontvangen. De meeste gemeenteleden hebben zich ingeschreven voor d digitale weekbrief. De weekbrief komt ook in de kerk app.

De weekbrief is ontstaan om het aantal mededelingen aan het begin van de kerkdienst zo beperkt mogelijk te houden. De weekbrief is geen vervanging van KerkNieuws, en alleen bedoeld voor korte, actuele berichten. Zo staat het ook op de weekbrief vermeld. Vuistregel is: maximaal zes regels. Nu is dat niet altijd mogelijk, en de weekbriefredactie stelt zich zo soepel mogelijk op, maar het is goed die zes regels in gedachten te houden. En als het korter kan: graag!

Inleveren kopij voor de weekbrief: graag voor vrijdag 17.00 uur.

Kopij voor de weekbrief en aanmelding voor de digitale weekbrief via het e-mailadres weekbrief [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl.

Corrie ‘t Hart
010-4507486, 06-43828547

Het KerkNieuws

KerkNieuws is het officiële informatieblad van de kerkelijke gemeenten te Capelle aan den IJssel, die behoren bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Het blad verschijnt elke vier à vijf weken, behalve in juli en augustus. Het KerkNieuws is onmisbaar als u op de hoogte wilt blijven. In KerkNieuws is ruimte voor allerlei informatie en uitgebreide toelichting, zoals:

  • wie gaat er voor op zondag,
  • de agenda,
  • toelichting bij de diensten,
  • mededelingen van de kerkenraad,
  • bestemming collecten,
  • roosters,
  • bedankjes.

De redactie van KerkNieuws voor HWS bestaat uit Annet Punt en Hanny Koroh. Inleveren kopij voor KerkNieuws is altijd op dinsdag voor 20.30 uur, 10 dagen voor de verschijningsdatum op vrijdag. Inleveren via  kerknieuws [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl of bij een van de redacteuren.

Een jaarabonnement op KerkNieuws binnen de gemeente Capelle aan den IJssel kost € 21,00. Buiten de gemeente Capelle aan den IJssel kost een postabonnement € 69,00 per jaar. Er is ook de mogelijkheid tot een digitaal abonnement.

Informatie over, of aanmelden voor een abonnement kan via de abonnementenadministratie bij dhr. Jan van der Wilt, tel.: 010-4515994, email: admkerknieuws [at] kpnmail [dot] nl. Betaling geschiedt door middel van een acceptgiro die wordt toegezonden. (rek.nr. NL97INGB0009445783 t.n.v. penningmeester KerkNieuws).

Binnen Capelle aan den IJssel wordt het blad rondgebracht door vrijwilligers. Elke wijk heeft hiervoor een coördinator. Voor de wijk Schollevaar wordt dit gecoördineerd door Jozien Baars, 010-4583881 of j.baars.61 [at] outlook [dot] com.