Belijdeniscatechese

Een jaar van onderwijs, bezinning en voorbereiding op het doen van belijdenis in het midden van de gemeente. Het beginnen met belijdeniscatechese houdt niet automatisch in dat je aan het eind van het seizoen, zo rond Pasen, ook daadwerkelijk belijdenis moet doen. Die keuze kan op elk moment worden gemaakt.

Normaalgesproken zijn er twee groepen, die beide dezelfde stof behandelen. De vrijdaggroep is in principe bedoeld voor jongeren tot ongeveer 25 jaar. De dinsdaggroep is voor de mensen met meer levenservaring, vanaf 25 jaar dus. De avonden duren anderhalf à twee uur en worden afwisselend bij deelnemers thuis gehouden.

Als inhoudelijke leidraad wordt het boekje ‘Het geloof belijden’, van ds. M. van Campen gebruikt. Hierbij worden de volgende onderwerpen besproken:

1e avond        Geloof en twijfel
2e avond        God de Vader, Drie-eenheid
3e avond        God en de vraag van het lijden
4e avond        God de Zoon
5e avond        God de Geest
6e avond        De gemeente en de kerk
7e avond        Geestelijke strijd
8e avond        Het geloof belijden
9e avond        Navolging
10e avond      Getuigen en dienen
11e avond      Liturgie
12e avond      Doop en Avondmaal
13e avond      Het gebed, Bijbel en Bijbelstudie
14e avond      Ontdek je plekje
15e avond      Terugblik en hoe verder

Als er mensen besluiten belijdenis te doen, dan vindt dit plaats in een bijzondere dienst op de zondag vóór Pasen, de zogenoemde Palmzondag. Door de grootte van de groep kan het nodig zijn dat er twee belijdenisdiensten worden gehouden. De tweede is dan de zondag ná Pasen. Voorafgaand aan de belijdenis is er een ontmoeting met een aantal leden van de kerkenraad, waarin je kunt vertellen waarom je graag belijdenis wilt doen.

De belijdeniscatechese wordt gegeven door de predikant.

Meer informatie?

Simon Baars (jongeren)
sbaars [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl

Ankie van de Polder (anderen)
scriba-hws [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl