Gemeenteavond

In 2004 fuseerden de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken (en enkele andere kerken) tot de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland. Sindsdien maken de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Capelle aan den IJssel deel uit van de PKN. Voor beide kerken geldt dezelfde kerkorde. De laatste jaren is er overleg geweest om ook op plaatselijk niveau tot een fusie te komen. D.V. op dinsdag 22 april a.s. is er een gemeenteavond in de Ontmoetingskerk om u over de fusie te informeren en om met elkaar hierover te spreken. Als voorbereiding kunt u de hierna genoemde documenten opvragen bij de scriba, mw. A. van de Polder-Dikken, haar e-mailadres is scriba-hws [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl.
‘Beleidsplan Algemene Kerkenraad Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (in wording) 2014-2018’
‘Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (in wording)’

De samenvatting van de ‘Meerjarenraming 2014-2019 Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (in wording)’ is gepubliceerd in KerkNieuws nr.15 van 20 september 2013.
Deze stukken zijn voorlopig vastgesteld door de Gereformeerde Algemene Kerkenraad en de Hervormde Algemene Kerkenraad.

Wij hopen dat veel gemeenteleden deze avond zullen bijwonen.
De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee.