Rouw- en trouwcommissie

Op verzoek van de kerkenraad is enkele jaren geleden de commissie rouwen en trouwen ingesteld. De commissie heeft als taak de praktische zaken rond een rouw– of trouwdienst te regelen. De predikant kan zich hierdoor richten op pastorale zaken.

In overleg met de predikant is een draaiboek opgesteld, waarin is vastgelegd hoe wij als wijkgemeente omgaan met de praktische zaken rond een kerkelijke uitvaart. In het draaiboek staan heel praktische zaken, zoals een protocol voor het opruimen en klaarzetten van de kerk en de zalen. Er is ook in vastgelegd wat er in samenspraak met de uitvaartleider moet worden geregeld voor en na de dienst. Bij dit alles staat het betonen van gastvrijheid bovenaan.

De commissie is ingesteld voor de begeleiding van rouwdiensten, maar al snel kwamen er ook verzoeken van bruidsparen of de commissie enkele praktische zaken voor hen kon regelen. We zijn daar altijd soepel mee omgegaan en doen het er met veel plezier bij.

De commissie is altijd op zoek naar vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn en, in geval van een uitvaartdienst, ook nog op korte termijn hun agenda leeg kunnen maken.

Jopie Schippers
06-29 22 75 90