Vertrouwenspersoon

De kerk behoort een veilige plek te zijn. Toch is die veiligheid niet vanzelfsprekend. In de kerk kan er sprake zijn van ongewenst gedrag, in de vorm van:

  • machtsmisbruik
  • seksueel misbruik, ook in pastorale relaties
  • fysieke mishandeling
  • pesten
  • intimidatie, emotionele mishandeling
  • discriminatie
  • enz.

Daarom heeft de kerkenraad van onze wijkgemeente twee intern vertrouwenspersonen aangesteld. Er is bewust gekozen voor twee gemeenteleden die geen lid zijn van de kerkenraad. De vertrouwenspersoon is een gemeentelid met een onafhankelijke, neutrale positie die het vertrouwen geniet van zowel de gemeenteleden als de kerkenraad. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Ook biedt hij of zij begeleiding aan de hulpvrager als dat nodig is.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en hecht grote waarde aan het waarborgen daarvan. Dit geldt ook naar de kerkenraad. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon die contact heeft opgenomen mag de vertrouwenspersoon niets met de toevertrouwde informatie doen.

Een uitzondering hierop is als de vertrouwenspersoon er vrijwel zeker van is dat geheimhouding voor betrokkene(n) of derden aanwijsbare en ernstige schade of gevaar oplevert en dit bij het doorbreken van de geheimhouding kan worden voorkomen of beperkt.

De vertrouwenspersonen in onze wijkgemeente volg(d)en scholing voor hun werkzaamheden.

Naast de hiernaast genoemde zaken geven de vertrouwenspersonen ook voorlichting aan de kerkenraad, de jeugdwerkcommissie en eventuele andere verenigingen om samen met hen inhoud te geven aan “een veilige kerk voor iedereen”.

Indien u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek kunt u met een van hen contact opnemen.

Marieke Joosse mjoosse [at] pgcapelle [dot] nl

Jan Soet jsoet [at] pgcapelle [dot] nl