Wie zijn wij

De k(n)op ‘Welkom’ op deze website geeft een korte indruk van de Hervormde wijkgemeente Schollevaar (HWS).
Wie we zijn, waar we voor staan, welke visie we hebben, welke plannen er zijn: dit is te lezen in onderstaand beleidsplan en de diverse profielen.

Beleidsplan HWS 2013-2017
Het beleidsplan is uitgewerkt in deelbeleidsplannen per taakveld: Eredienst, Missionair, Pastoraat, Diaconaat, Jeugdwerk, Lerende Gemeente (voorheen Vorming en toerusting) en Kerkrentmeesters.
Naast een algemeen deel zijn de aandachtpunten voor de komende periode verwoord in BOOM:
Bouwen, Ontmoeten, Ontwikkelen en Meedoen.
Per taakveld zijn betrokkenen, taken en verantwoordelijkheden genoemd, de activiteiten in kaart gebracht en wordt een blik naar de toekomst gericht.
Het beleidsplan bevat tevens de Visie van de Hervormde wijkgemeente Schollevaar.
Beleidsplan Hervormde wijkgemeente Schollevaar

Gemeenteprofiel HWS
In het gemeenteprofiel is o.a. te lezen hoe onze (kerkelijke) wijkgemeente is opgebouwd, de kenmerken van onze diensten en de samenwerking met andere (wijk)gemeenten.
Gemeenteprofiel HWS

Profielschets woonwijk Schollevaar
In de profielschets van de woonwijk is het ontstaan van de (geografische) wijk Schollevaar te lezen, evenals de opbouw van de wijk naar leeftijd, etniciteit, woonduur en opleidingsniveau.
Profielschets woonwijk Schollevaar

Overige
In het beleidsplan wordt verwezen naar andere (onderliggende) documenten. Deze zijn beschikbaar en op te vragen bij:

Stella van Berk, via tel. 010-4424149 of mail svanberk [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl