Beamerteam

Tijdens elke kerkdienst worden de liederen en de Bijbellezingen via de beamer geprojecteerd. We doen dit in plaats van papieren liturgieboekjes en kopieën. Ook worden regelmatig afbeeldingen gebruikt tijdens de prediking. Het beamerteam heeft de taak om deze projecties voor te bereiden en tijdens de diensten ook verder te verzorgen.

Naast de liturgie worden voorafgaand aan de dienst die mededelingen uit de weekbrief geprojecteerd die extra aandacht verdienen. Hierdoor kan het aantal afkondigingen voor de dienst worden beperkt. Als iemand een mededeling heeft om bijvoorbeeld een mededeling of activiteit kan dit kenbaar worden gemaakt via beamer-team [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl. Het gaat om activiteiten die we vanuit de kerk willen benadrukken of het aandacht vragen voor andere (wel kerk gerelateerde) activiteiten. Of iets wel of niet geprojecteerd kan worden, wordt (eventueel in overleg) bepaald door de beamer van dienst.

Op het moment bestaat het beamerteam uit vier personen. Dit houdt in dat iedereen volgens een rooster gemiddeld één keer per maand aan de beurt is. Mocht u of jij hier een bijdrage aan willen leveren, laat dat dan weten aan Simon Baars