Beamteam

Tijdens elke kerkdienst worden de liederen en de Bijbellezingen via de beamer geprojecteerd. Ook worden regelmatig afbeeldingen gebruikt tijdens de prediking. Het beamteam heeft de taak om deze projecties voor te bereiden en tijdens de diensten ook verder te verzorgen.

Naast de liturgie worden voorafgaand aan de dienst die mededelingen uit de weekbrief geprojecteerd die extra aandacht verdienen. Hierdoor kan het aantal afkondigingen voor de dienst worden beperkt.

Als iemand een mededeling heeft om bijvoorbeeld een mededeling of activiteit kan dit kenbaar worden gemaakt bij de redactie van de weekbrief via weekbrief [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl. Het gaat om activiteiten die we vanuit de kerk willen benadrukken of het aandacht vragen voor andere (wel kerk gerelateerde) activiteiten. Of iets wel of niet geprojecteerd kan worden, wordt (eventueel in overleg) bepaald door de beamer van dienst.

Op het moment bestaat het beamerteam uit acht personen. Dit houdt in dat iedereen volgens een rooster gemiddeld één keer per zes weken aan de beurt is. Heeft u of heb jij vragen over het beamteam en /of bijbehorende werkzaamheden, neem dan contact op met Arjen van Berk (Arjen.van.berk [at] ziggo [dot] nl).