TFT Wouter Klop

Wij zijn familie Klop…
Annjo en Wouter zijn op 12 november 2010 getrouwd. In juni 2012 is Manoah geboren en in april 2014 is Micha geboren. We komen uit Nieuwerkerk a/d Ijssel en zijn verbonden aan de hervormde tak van Ontmoetingskerk in Capelle a/d Ijssel.
IMG_1645
Annjo is 28 jaar en geniet van het moederschap. Ze is verpleegkundige en heeft veel ervaring met korte zendingsacties naar o.a. India, China, Roemenië en Malawi. Ook heeft zij een boek geschreven met veel tips voor korte zendingsreizen.

Wouter is 31 jaar en heeft na in het bedrijfsleven te hebben gewerkt de Mission Discipleship Training gevolgd in Zuid-Afrika in 2007. Daarna heeft hij bij De Hoop in Dordrecht gewerkt als fondsenwerver. Van 2010 t/m 2015 heeft Wouter in Nederland bij Operatie Mobilisatie (OM) gewerkt, uitgezonden vanuit de Ontmoetingskerk, als spreker/muzikant waarbij hij vele kerken heeft bezocht om avonden en diensten te verzorgen. Ook was hij werkzaam voor de afdeling Communicatie bij OM. Daarnaast trok hij regelmatig met jonge mannen op om met hen mee te lopen in het (geloofs)leven.
Samen zetten wij nu onze ervaring, talenten en passies in als stafleden in Zuid-Afrika bij de Mission Discipleship Training (MDT) van OM.

In 2013 hebben wij een oriënterende reis gemaakt naar Zuid-Afrika om te onderzoeken of God ons daar op het zendingsveld wil hebben. Verschillende projecten van OM hebben wij bezocht en we voelden ons het meest thuis bij de leefgemeenschap van de MDT. Na gebed en duidelijke bevestiging hebben we gekozen om voor twee jaar als stafleden ons in te zetten bij de MDT vanaf januari 2015 tot en met januari 2017, uitgezonden vanuit de Ontmoetingskerk.

Wat ons motiveert? Christenen praktisch toerusten in hun geloof, intensief met hen meelopen, hen helpen hun talenten te ontdekken en hen zo zien opbloeien om uiteindelijk als getuige van Jezus Christus de wereld weer in te trekken.

Wat is de MDT? MDT staat voor Mission Discipleship Training en deze praktische training kun je in een paar woorden samenvatten:

Community – Knowledge – Life coaching – Practical Experience

In Pretoria (Zuid-Afrika) is de basis waar de Mission Dicipleship Training wordt gegeven. Een internationale gemeenschap waar deelnemers en stafleden leven op een afgesloten terrein. De deelnemers krijgen veel bijbelstudie en praktische workshops over wereldzending en de verschillende soorten evangelisatie. Ook persoonlijke onderwerpen over het geloof komen aan bod. Hierbij worden zij ook begeleid door 1x per week een coachingsgesprek te hebben met een leider. Naast de theorie wordt er ook concreet handen en voeten gegeven aan het geloof. Met verschillende korte zendingsacties (van 2 weken) leren de studenten om de theorie direct in de praktijk te brengen. Denk hierbij o.a. aan straatevangelisatie, kinder- en jongerenwerk of opvang van dak- en thuislozen. Het programma bestaat uit ongeveer 60% theorie-gedeelte en 40% praktijk-gedeelte.
Per training van 5 maanden zijn er ongeveer 40 tot 70 deelnemers en zo’n 10 tot 15 leiders. En heel veel nationaliteiten.
Na deze training gaan veel deelnemers naar het zendingsveld of zij keren terug naar hun thuisland om daar een verschil te maken door de missionaire levensstijl die zij hebben opgebouwd door de MDT.

Onze rol
Als stafleden leven wij in de gemeenschap samen met de deelnemers. We geven lessen en organiseren de korte zendingsacties. Daarnaast coachen wij wekelijks deelnemers persoonlijk. Ook moeten er veel kleine andere zaken geregeld worden om het reilen en zeilen op de basis te regelen. Annjo werkt ongeveer twee dagen per week en Wouter fulltime.

Ons Thuis Front Team (TFT) helpt ons in en vanuit Nederland met praktische zaken om ons werk in Zuid-Afrika mogelijk te maken. Om ons, en het TFT, heen staan veel mensen die biddend en gevend het werk ondersteunen. Wij gaan, anderen bidden en weer anderen geven. Zo hebben we allemaal onze rol in het wereldwijde zendingswerk.

Bidden
Jouw gebed is essentieel. Bid voor de impact van de MDT op de levens van de deelnemers. Bid voor onze kinderen. Bid voor een goede balans van werken en ontspanning in een woon- werkgemeenschap. Bid voor het ’thuis’-gevoel ondanks dat we niet in ons thuisland zijn.

Gaan
OM heeft vele activiteiten voor jong en oud, voor korte en lange tijd en voor dichtbij en ver weg. Neem contact op met OM-Nederland om te onderzoeken waar jij je talenten of werkervaring in kunt zetten. Misschien wel bij de MDT?!

Geven
Alle medewerkers van OM zijn afhankelijk van giften. Zo ook wij. Per maand is er 1.979,- euro nodig zodat wij als gezin in Zuid-Afrika kunnen leven en werken. Wil jij ons ondersteunen? Dat is fantastisch! Je maakt daarmee het wereldwijde zendingswerk mogelijk. Vul de antwoordkaart in en stuur deze op naar OM-Nederland. Of vul online een machtiging in via www.wouterklop.nl. De giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Klik hier om het werk van de Familie Klop te ondersteunen.