Nieuws

 • Zondag 12 maart, Taizéviering in de Schenkelkerk
  U bent allen van harte uitgenodigd voor de Taizéviering in de Schenkelkerk op 12 maart, aanvang 19.00 uur. Het thema van deze dienst is ‘Ons enig wapen is liefde voor de mensheid, hartstocht voor gerechtigheid en vrede’.* *Deze uitspraak is van Joseph Wresinski (1917-1988). Deze Franse priester heeft zich heel zijn leven ingezet voor de bestrijding van ...
  Lees verder
 • Taizéviering in de Dorpskerk
  U bent allen van harte uitgenodigd voor de Taizéviering op zondag 12 februari in de Dorpskerk, Kerklaan 2, aanvang 19:00 uur. Het thema van deze dienst is ‘Kracht vinden bij God’. Elke Taizéviering wordt gekenmerkt door rustige muziek, teksten ter overdenking, gebeden en stilte. In stilte, door reflectie, zingen en muziek op zoek naar God. Overwin mogelijke ...
  Lees verder
 • Koffie-inloopochtend
  Op dinsdag 4 oktober is onze tweede ochtend waarop u welkom bent om weer binnen te lopen in zaal 1 van de Ontmoetingskerk voor een kopje koffie met wat erbij.Een kopje thee kan natuurlijk ook. Vanaf 10 uur en tot 12 uur staan wij voor u klaar.We hopen dat u deze keer (weer) komt. Neem ...
  Lees verder
 • Uitnodiging voor ‘Ontmoeting rond de maaltijd’
  Donderdag 1 september zijn we weer begonnen en we hebben inmiddels op 15 en29 september de tweede en derde bijeenkomst gehad. We hebben zes nieuwemensen mogen begroeten. Maar we hebben nog plaats voor meerdere mensen, ookvoor U! Op D.V. donderdag 20 oktober is de vierde bijeenkomst. U bent (weer) vanharte welkom. Dit project is opgezet ...
  Lees verder
 • Seniorenbijbelkringen Spinoza en Bermensteyn
  De opening van het winterwerk is geweest. Allerlei activiteiten in de gemeente zijnweer gestart en zo ook de Bijbelkringen in Spinoza en Bermensteyn. Op deBijbelkring Spinoza gaan we dit seizoen vanuit Hebreeën 11 verschillendegeloofsgetuigen bespreken, waaronder Abel, Noach en Jozef. Wat kunnen we lerenvan de voorbeeldfiguren uit het Oude Testament?Op Bermensteyn hebben we het Bijbelboek ...
  Lees verder
 • Israël zegenen
  Het gebod voor de wereld, en in het bijzonder voor de christelijke kerk, om het volkIsraël te zegenen moeten we serieus nemen.De Heere belooft in Genesis 12:3 aan Abraham en zijn nageslacht: ‘Ik zal zegenenwie u zegenen’. Aan het begin van de geschiedenis van het Joodse volk staat Godaan de basis met een belofte die ...
  Lees verder
 • Bericht van de bazaarcommissie
  Na twee jaar corona met alle daarbij behorende maatregelen is het de bedoeling dat we dit jaar weereen bazaar hopen te kunnen organiseren.De bazaarcommissie heeft intussen de eerste vergaderingen achter de rug en we hebben er weer zinom er met elkaar een grote festiviteit van te maken. We hebben de datum van de bazaar vastgesteld op ...
  Lees verder
 • Uitreiking Schollevaarse kaars 2022
  De Schollevaarse Kaars is zaterdag 8 januari 2022 uitgereikt aan de negenenvijftigjarige Anja van Eck. Zij ontvangt deze blijk van eerbetoon en waardering van de Ontmoetingskerk voor haar liefdevolle inzet voor de mensen om haar heen.   Traditiegetrouw is de Ontmoetingskerk begin januari aanwezig in Schollevaar om de bewoners van de wijk een gelukkig en voorspoedig ...
  Lees verder
 • Taizé 2021 / 2022 (gewijzigde data! 3-3-2022)
  Vieringen in de stijl van Taizé Er is ruimte voor meditatie, een kaarsje laten branden, bidden, luisteren naar woorden uit de Bijbel. Tevens kunt u de Taizéliederen meezingen onder begeleiding van livemuziek. De komende maanden staan op de volgende data vieringen gepland: 6 maart in de Schenkelkerk aan de Bermweg 29b 24 april in de Dorpskerk aan de Kerklaan 2 29 ...
  Lees verder
 • Sportweek in Schollevaar!
  Binnenkort vindt voor de 16e keer de jaarlijkse sportweek in Capelle-Schollevaar plaats. Opnieuw staat er een enthousiast team sporters uit de Ontmoetingskerk klaar om op het sportveld aan het Louvre (achter de Sjalomschool) de activiteiten voor de kinderen te begeleiden. Van maandag 19 juli tot vrijdag 23 juli worden elke middag, van 14.30 tot 16.30 uur, ...
  Lees verder