Missionair diaconaal werker

In 2019 is door de beide Ontmoetingskerk gemeenten een missionair-diaconaal werker aangesteld, de heer Johan van der Klooster.
Hij is in dienst van Stichting Kruispunt-Oost en werkzaam in de wijk Schollevaar.

Sinds 2011 zijn Johan en Annelies van der Klooster als jeugdwerkers actief binnen de (jeugd)activiteiten van de Ontmoetingskerk.
Zij doen dit vanuit Stichting Perspectief Jeugdwerk.
Meer informatie vindt u op: www.perspectief-jeugdwerk.nl

Contactgegevens:
Johan en Annelies van der Klooster
johanvdklooster [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl
06-43988704
annelies [at] perspectief-jeugdwerk [dot] nl
06-23076645