Plaatselijke Regeling HWS

In een Plaatselijke Regeling worden bepaalde kerkelijke zaken geregeld die niet volledig door de kerkorde van onze kerk (PKN) zijn vastgesteld, maar aan de gemeente zelf zijn toevertrouwd. Zo wordt in de Plaatselijke Regeling bijvoorbeeld vermeld hoe onze kerkenraad is samengesteld (aantal diakenen, ouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters), hoe vaak de kerkenraad vergadert, op welke manier er in onze gemeente ambtsdragers worden verkozen, en hoe kerkenraadsbesluiten aan de gemeente bekend worden gemaakt.

Het is een soort handboekje, dat de meeste tijd waarschijnlijk in de kast zal blijven liggen, maar dat wel bijdraagt aan de goede orde en de organisatie van onze wijkgemeente.

Download hier de complete tekst van de plaatselijke regeling:
PR HWS v01.00 dd 2016 04 11 met Ordinantietekst