Ouderenbezoekwerk

Pastoraal team
Dit team bezoekt in circa één/anderhalf jaar de mensen van 75+ die bij onze gemeente ingeschreven staan en mensen die aangegeven hebben met onze gemeente te willen meeleven.

Als de mensen het op prijs stellen (en meestal is dit het geval), wordt er een Bijbelgedeelte gelezen met een korte uitleg. Waarna eventueel over het geloof doorgepraat kan worden. Het bezoek wordt (indien gewenst) afgesloten met gebed, waarin de situatie van de bezochte persoon opgedragen wordt.

Bij mensen die voor het eerst bezocht worden, wordt een informatieblad gegeven met daarop diverse contactmogelijkheden: zoals kerktelefoon, KerkNieuws, het koffiedrinken op de eerste dinsdagmorgen van de maand of het maaltijdproject.


Ouderenbezoek(st)er
Een ouderenbezoek(st)er bezoekt één keer in de drie maanden een ouder gemeentelid (75+). Er wordt een luisterend oor geboden, belangstelling en medeleven getoond of een bezoekje gebracht rond de verjaardag met een attentie. Er wordt iets verteld over de kerkdienst, soms samen een wandelingetje gemaakt of gewoon gezellig samen een kopje thee of koffie gedronken. Ook een belletje, bijvoorbeeld na een doktersbezoek of een uitslag, hoort erbij.

Kijken, luisteren en begrijpen.

Zijn dit woorden die u aanspreken? Wilt u zo’n bezoek(st)er zijn of juist bezoek ontvangen?
Neem contact op met Corrie ’t Hart, 010-4507486 / c.t.hart [at] hetnet [dot] nl.