Collectebonnen

Tijdens iedere kerkdienst worden twee collectes gehouden. De opbrengst hiervoor is bestemd voor wisselende doelen zoals het godsdienstonderwijs op openbare scholen of het ouderenwerk. Daarnaast wordt bij de uitgang gecollecteerd voor het onderhoud van de eigen wijkgemeente (denk aan onderhoud van het kerkgebouw).

U kunt uw bijdrage geven in de vorm van contant geld of collectebonnen. Collectebonnen kunnen worden besteld per vel. Ieder vel bestaat uit 20 bonnen. Er zijn drie verschillende waardes: € 2,00, € 1,00 of € 0,50.

U kunt collectebonnen bestellen door een e-mail te sturen naar: collectebonnen-hws [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl. Vermeld hierbij duidelijk uw naam, of u vellen met collectebonnen van € 2,00, € 1,00 en/of € 0,50 wilt, en hoeveel vellen u wilt hebben. Betaling vindt plaats door het verschuldigde bedrag naar de daarvoor bestemde rekening over te maken (o.v.v. ‘collectebonnen’).

Collectebonnen kunnen bij dhr. N. Kok worden besteld: via e-mail, telefoon (0180-315220) of persoonlijk.