Oud papier

Elke laatste zaterdag van de maand, staan op de parkeerplaats aan de Zevensprong van 11.00 tot 13.00 uur, containers voor oud papier. De opbrengt komt ten goede aan het diaconale werk in onze wijkgemeente.

Contactpersoon
Adri Vink
06 125 39 122
adri.vink [at] live [dot] nl