Schoolkerkdienst

Al een aantal jaren, sinds 2005, staat de tweede middagdienst van oktober in het teken van de schoolkerkdienst. Samen met de in de wijk gevestigde Protestants Christelijke Basisschool “Het Baken” wordt deze dienst voorbereid en uitgevoerd.

Elk jaar is er (ruim) voor de zomervakantie een opstartgesprek tussen de coördinator van ”Het Baken” en de coördinator van de kerk. Er wordt een thema voorgesteld. Elk jaar is hier een groep van drie personen van “Het Baken” en drie uit de kerk bij betrokken. Daarnaast ondersteunt het Bakenkoor de zang en wordt de muzikale begeleiding verzorgd door jongeren en ouderen uit de kerk. Wilt u of jij een keer meedoen in de voorbereiding, of in de muzikale ondersteuning, laat dat dan weten aan:

Simon Baars
sbaars [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl.