Bazaar

–Update bazaar 2020–
We hadden het ons zo anders voorgesteld. We hadden goede moed én mooie plannen om ook dit najaar weer een bazaar te organiseren, alleen toen kwam het coronavirus. Zoals algemeen bekend blijft ook na de recente versoepelingen, de 1,5 meter afstandsregel gelden, en zijn er nog beperkingen op de grootte van groepen. Tijdens de bazaar – die altijd veel mensen aantrekt – kunnen we die 1,5 meter niet meer garanderen. Bovendien hebben veel bedrijven het zwaar, waardoor ook de sponsoring in de knel komt. Dit, in combinatie met de vele voorbereidingen die aan een bazaar vastzitten, heeft de commissie er toegebracht om de bazaar voor dit najaar te laten vervallen, en hopen we op betere tijden waardoor het wellicht volgend jaar weer wel mogelijk is.

Ankie van de Polder
ankie [at] vandepolder [dot] com

Rianne Hoogerwaard
rianne.hoogerwaard [at] gmail [dot] com