Kampen

Pinksterkamp
Ieder jaar wordt er in samenwerking met de Dorpskerk een kamp georganiseerd voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit kamp staat in het teken van een thema en vindt plaats met Pinksteren.

12+ kamp 
Speciaal voor de middelbare scholieren is er een jongerenkamp. Dit kamp is voor jongeren in de leeftijd van twaalf tot en met zestien jaar en wordt meestal georganiseerd in het eerste of laatste weekend van de zomervakantie. Het kamp begint op vrijdagavond en duurt tot zondagavond. Naast gezelligheid en spel, zijn het met elkaar bestuderen van de Bijbel aan de hand van een uitgewerkt kampthema en het samen zingen, belangrijke onderdelen van het kamp.

JoVo-kamp
Jaarlijks wordt er een kamp georganiseerd voor jongeren en jongvolwassenen. Dit weekend wordt georganiseerd door jongeren en jongvolwassenen. Naast georganiseerde sport- en spelactiviteiten, bijbelstudie en een sing-inn tijd voor ontspanning en gezelligheid.

Meer informatie?

Joost van den Berg
jvandenberg [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl