Advent 2017: ‘Bid elke dag!’

Adventsproject 2017, PKN Ontmoetingskerk Capelle aan den IJssel.

Thema: ‘Bid elke dag!’

Dit adventsproject sluit aan bij het jaarthema: ‘laten we bidden…’

Als je aan het bidden bent, dan praat je met God. Zo kun je dicht bij God komen. Bidden kun je overal doen, en op heel verschillende manieren. Je kunt voor jezelf bidden, maar ook voor anderen. God wil graag met je praten over je vragen, je zorgen, je verdriet, maar ook over de dingen waar je blij van wordt of waar je dankbaar voor bent.

God luistert altijd naar je, maar Hij doet niet altijd precies wat wij vragen. Soms doet Hij dingen op een andere manier of op een ander moment. Soms snappen we er zelfs helemaal niets van!

In de Bijbel lezen we heel veel verhalen over mensen die hebben gebeden voor anderen, voor zichzelf, maar ook om de geboorte van een Redder van de wereld.

En op een dag werd Jezus geboren, op de manier zoals God bedacht had.

De komende weken lezen we verhalen waarin gebed een belangrijke rol speelt. En we eindigen met die bemoedigende gedachte dat Jezus ook nu in de hemel voor ons bidt. Hij laat ons nooit in de steek!

1e adventszondag, 03-12-2017:
Thema: Bidden is denken aan andere mensen

Op deze zondag wordt het Heilig Avondmaal gevierd

Schriftlezingen: Genesis 18 : 16 – 33 en Genesis 19 : 27 – 29

Abraham is een vriend van God. God heeft hem op reis gestuurd van Ur naar het land Kanaän. En God heeft hem beloofd: ‘Jouw nakomelingen zullen een groot volk worden. Ik zal hen gebruiken om later de aarde te redden.’

Lot is een neef van Abraham. Hij is met Abraham meegereisd naar Kanaän. Ze hebben ruzie gekregen over de grond en Abraham vindt dat ze beter uit elkaar kunnen gaan. Lot gaat dan met zijn gezin wonen in de stad Sodom vlakbij Gomorra. In die steden wonen slechte, goddeloze mensen.

Op een dag komen er drie mannen bij Abraham op bezoek. Het zijn bijzondere mannen, eigenlijk zijn het God zelf met twee engelen! Ze eten bij Abraham en vertellen hem dat hij en zijn oude vrouw Saraï volgend jaar een zoon zullen krijgen! Als de gasten weer vertrekken, gaat Abraham een eind met hen mee. De ene man die God is, zegt: ‘mijn engelen gaan naar Sodom om te kijken of de inwoners van die stad slecht zijn. Als dat zo is, verwoest Ik morgen de stad.’ Abraham schrikt, want Lot woont daar! Hij gaat bidden: ‘als er nog vijftig mensen wonen die wél van U houden? Dan zouden díe ook omkomen! Dat kunt U toch niet doen?’

‘Nee’, zegt God, ‘dan zal Ik de stad niet verwoesten.’ Maar Abraham vraagt verder: ‘en bij veertig?, en bij dertig?, en bij twintig?’ Nog één keer durft Abraham iets te vragen: ‘Heer, misschien zijn het er maar tien. Wat doet U dan met de stad?’ ‘Dan zal Ik de stad niet verwoesten’, antwoordt God. En opeens is Hij weg.

De volgende morgen ziet Abraham dikke rookwolken boven de steden. Er zijn dus zelfs geen tien mensen geweest die van God hielden… Lot en zijn dochters zijn gespaard. Hebben Abraham en Lot elkaar ooit teruggezien? Er staat niets over in de Bijbel.

Link met thema:
Je mag heel veel bidden voor andere mensen. Voor mensen in nood, en ook voor mensen die niet van God houden. God laat zich zelfs weleens ompraten door ons bidden!
Maar God is niet blij met mensen die niet goed voor elkaar zorgen en met Hem spotten. Hij houdt van liefde, eerlijkheid en gastvrijheid.
Bid jij voor andere mensen? Waar bid je dan om?

Link met Advent:
God heeft Abraham uitgekozen om een groot volk te worden. Uit dat volk (de Israëlieten) is de Here Jezus geboren. Abraham is een mens; hij kan de stad niet redden. Jezus is Gods Zoon; Hij kan de wereld redden.

Uitleg Heilig Avondmaal:
Vandaag staat er in de kerkzaal een tafel met brood en wijn. Waarom is dat?
Omdat Jezus bij de laatste avondmaaltijd met zijn vrienden gezegd heeft: ‘Ik wil graag dat je aan Mij blijft denken als Ik er niet meer ben. Doe dat voortaan samen aan tafel met brood en wijn. Denk dan bij het stukje brood aan mijn lichaam en bij het slokje wijn aan mijn bloed. En weet dan dat Ik dood ben gegaan in jouw plaats.’
Jezus heeft eigenlijk alleen maar vol liefde aan andere mensen gedacht. Hij heeft jou en heel veel andere mensen gered door te sterven aan het kruis.

2e adventszondag, 10-12-2017:
Thema: Bidden is vertrouwen
Schriftlezingen: Daniël 6

Daniël woont al heel lang in het vreemde land Babylonië. Daar is hij in een oorlog heengebracht. Hij was toen ongeveer 20 jaar. In zijn geboorteland heeft hij vroeger geleerd om veel van de God van Israël te houden

In Babylonië heeft hij gewerkt voor verschillende koningen als een belangrijke adviseur. Nu is Darius koning. Darius is blij met Daniël omdat hij verstandig is. Hij wil hem onderkoning maken. Maar andere ministers worden jaloers op Daniël en bedenken een gemeen plan. Ze hebben goed op Daniël gelet en hebben gezien dat hij vaak tot zijn God bidt. Dan gaan ze naar koning Darius en stellen het volgende voor: ‘wat vindt u ervan dat de mensen een maand lang alleen bij u mogen komen om raad? Ze mogen dan niet iets aan een god of een mens vragen, maar alleen aan ú. Als mensen in de fout gaan, dan moeten ze in de leeuwenkuil gegooid worden. Het lijkt ons het beste dat u er een wet van Meden en Perzen van maakt! Zo’n wet kan niet veranderd worden.’ Koning Darius vindt het prachtig plan en zonder er over na te denken zet hij zijn handtekening onder de wet.

Daniël hoort natuurlijk over de nieuwe wet. Wordt hij bang? Stopt hij nu met bidden? Nee, hij gaat naar zijn huis, knielt neer en bidt tot God. Een paar jaloerse mannen zijn hem achterna geslopen en horen dat Daniël zijn God prijst. Ze gaan meteen naar koning Darius en eisen dat Daniël in de leeuwenkuil gegooid wordt. De koning schrikt! ‘Ik wil helemaal niet dat Daniel dood gaat!’, maar de mannen zeiden: ‘U hebt zelf de wet getekend; nu moet u doen zoals in de wet staat!’

En zo wordt Daniël in de leeuwenkuil gegooid. De koning kan er ’s nachts niet van slapen. Vroeg in de ochtend loopt hij naar de leeuwenkuil en roept: ‘Daniël, heeft uw God u gered van de leeuwen?’ Dan hoort hij Daniëls stem: ‘oh koning, mijn God heeft een engel gestuurd die de bek van de leeuwen heeft dichtgehouden. Ik leef nog!’ Daniël wordt snel uit de kuil gehaald. Zijn vertrouwen op God heeft hem gered.

Link met het thema:
Bidden is denken aan andere mensen, maar ook vertrouwen.
Je mag altijd en overal tot God bidden. Daniël heeft een gewoonte gemaakt van een bepaalde manier van bidden: drie keer per dag in zijn eigen kamer op zijn knieën bidt en looft hij God (dat is: tegen God zeggen dat je veel bewondering voor Hem hebt en veel van Hem houdt). Hij vertrouwt God.
Hoe bid jij? En waar bid jij? En wanneer bid jij? Wat wil God het liefste: een lang gebed, een mooi gebed, een schietgebedje? Is het moeilijk om altijd te vertrouwen?

Link met Advent:
Daniël heeft later visioenen gezien. Dat zijn een soort dromen waardoor God iets wil laten weten aan de mensen. In één visioen heeft hij gezien dat Jezus zal komen (in het visioen wordt Jezus ‘Gezalfde’ genoemd. In de Hebreeuwse taal is dat: ‘Messias’. In het Grieks is dat: ‘Christus’. (zie Daniël 9:25)

3e adventszondag, 17-12-2017:
Thema: Bidden is vragen
Schriftlezingen: Lucas 1 : 5 – 25 en Lucas 1 : 57 – 64

In het land Israël zijn de Romeinen de baas geworden. Het is een sterk rijk met wrede leiders. Het land Israël heet nu Palestina. In de provincie Judea wonen Zacharias en Elisabeth. Ze houden van God. Heel graag willen ze kinderen en daar bidden ze veel om. Maar inmiddels zijn ze al oud en hebben geen kinderen gekregen.

Zacharias is priester en op een dag is hij uitgekozen om dienst te doen in de tempel. Plotseling staat er een engel naast hem. Zacharias schrikt vreselijk, maar de engel zegt: ‘je hoeft niet te schrikken; ik heb een boodschap voor je: over ongeveer een jaar krijg je een zoon die je Johannes moet noemen. Hij zal een profeet van God zijn. Hij mag de mensen erop voorbereiden dat de langverwachte Koning eraan komt!’ Zacharias kan het eigenlijk niet geloven. Ze zijn immers al oud? Hij vraagt om een teken. ‘Dit is je teken’,  zegt de engel een beetje boos ‘je zult niet meer kunnen spreken totdat het kind geboren is’. Buiten staan de mensen te wachten en als Zacharias eindelijk komt, merken ze dat hij niet kan spreken.

Het is inderdaad zo dat Elisabeth in verwachting raakt. Wat zijn ze blij als er een jongetje wordt geboren! Op de achtste dag krijgen Joodse baby’s hun naam. Alle buren en de familie denken dat hij naar zijn vader genoemd wordt, maar Elisabeth zegt: ‘hij heet Johannes’. Dat betekent: ‘de Here is genadig’. De mensen kijken Zacharias vragend aan. Maar Zacharias schrijft ook: ‘Johannes is zijn naam’. Opeens kan Zacharias weer spreken! Hij dankt God voor alles. Hij zingt een lied met bijzondere woorden over de komst van Gods Zoon waardoor mensen gered kunnen worden door vergeving van hun zonden.

Link met het thema:
Bidden is denken aan andere mensen en vertrouwen, maar ook vragen.
Je mag bidden om iets wat je heel graag wil. ‘Vraag maar, zoek maar en klop maar’, zegt Jezus. Dat wil niet zeggen dat God altijd precies doet wat wij vragen. Gods plan is soms heel anders.
Wat vraag je vaak aan God? Doet God wat je vraagt? Hoort God je dan wel?

4e adventszondag, 24-12-2017:
Thema: Bidden is danken
Schriftlezingen: Lucas 1 : 26 – 56

In het stadje Nazareth woont Maria. Haar verloofde Jozef is timmerman. Alle twee zijn ze nakomelingen van David, de vroegere koning van Israël. Maar er is geen koning meer uit Davids geslacht. Er zijn veel Romeinse soldaten en de huidige koning Herodes komt uit Edom. Veel mensen in Israël verlangen ernaar dat er weer iemand van Davids familie koning wordt. Want ze verwachten dat die hen kan bevrijden van de Romeinen.

Maria is in huis bezig. Opeens schrikt ze van een helder licht. Het is een engel! Hij zegt: ‘wees niet bang Maria. Je zult een Kindje krijgen. Hij zal de Zoon van God zijn en op de troon zitten van Koning David. Je moet Hem Jezus noemen.’ Maria is heel verbaasd. ‘Hoe kan dat nou? Ik ben nog niet eens getrouwd met Jozef!’ Maar de engel zegt: ‘Voor God is niets onmogelijk. Ook je nicht Elisabeth krijgt over een paar maanden een baby terwijl iedereen dacht dat zij geen kinderen kon krijgen.’ Maria zegt: ‘Als God het zo wil, dan is het goed.’ Dan is de engel opeens weg. Maria is weer alleen. Ze wil er met iemand over praten, maar met wie? Met Elisabeth natuurlijk! Zíj zal haar geloven!

De vrouwen zijn heel blij om elkaar te zien! Elisabeth voelt het kindje zelfs trappelen in haar buik en ze zegt tegen Maria: ‘er gaat iets heel bijzonders gebeuren! Wat fijn dat je gelooft dat God gaat doen wat de engel je verteld heeft!’ Ze heeft vast even aan haar man Zacharias gedacht die niet meteen heeft geloofd wat de engel tegen hem zei…

Maria kan niet anders dan God danken. Dat doet ze met haar eigen woorden, maar ook met woorden uit psalmen en andere boeken uit de Bijbel: ‘Alle eer aan God! Hij heeft míj uitgekozen! Gewone mensen maakt Hij belangrijk! Vroeger heeft God al aan Abraham beloofd om Zijn volk voor altijd te redden. God is het niet vergeten om ons lief te hebben!’

Link met het thema:
Bidden is denken aan andere mensen, vertrouwen, vragen, maar ook danken.
Maria dankt God terwijl Hij best iets onbegrijpelijks tegen haar zegt.
Waar wil jij God voor danken? Ken je liedjes of teksten waarmee je God kunt danken?

Kerstfeest, 25-12-2017:
Thema: Bidden is naar Jezus gaan!
Schriftlezingen: Lukas 2 : 1 – 20
Romeinen 8 : 33 en 34

Op een dag komt er een soldaat van de Romeinse keizer naar Nazareth met belangrijk nieuws over een volkstelling. Hiervoor moeten Maria en Jozef op reis naar Bethlehem. Voor Maria is de reis zwaar. Ze is in verwachting en de baby kan elk moment komen.
Als ze in Bethlehem zijn, en ze eindelijk een plekje hebben gevonden om te verblijven, wordt midden in de nacht Jezus geboren. Het kind waarvan de engel heeft gesproken. Maria wikkelt Jezus in doeken en legt hem in een voerbak. Meer hadden ze op dat moment niet.

Buiten het stadje Bethlehem, in het veld, zijn ’s nachts een aantal herders bij elkaar met hun schapen. Een paar herders houden de wacht, want er kunnen ook roofdieren komen. Terwijl ze zitten te praten bij een vuurtje, is er plotseling stralend licht om hen heen. In dat licht zien ze een engel! De engel zegt: ’wees niet bang!  Ik heb jullie iets belangrijks te vertellen. Vannacht is de Heiland geboren, Christus, de Here, in Bethlehem, de stad van David. Hij ligt in een kribbe met doeken om zich heen’. En plotseling wordt het nog veel lichter! Heel veel engelen prijzen God: ‘Alle eer aan God in de hoge, en vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt!’

Opeens is het weer donker bij de herders. Ze zeggen tegen elkaar: ‘We gaan meteen naar Bethlehem om te zien of het waar is wat ons is verteld’. In Bethlehem vinden ze de plaats waar Jozef, Maria en het Kind verblijven. Ze lopen meteen naar de kribbe waar de Baby in ligt. Verbaasd kijken Jozef en Maria naar de herders. Hoe weten ze dat hier een Kindje is geboren? Dan vertellen de herders over de engelen in het veld en over de boodschap die ze hebben gehoord. Maria en Jozef luisteren aandachtig. Maria onthoudt alles goed van deze bijzondere nacht.

De herders gaan terug naar de schapen en al lopend prijzen en danken ze God omdat ze geloven dat de Redder geboren is!

Link met het thema:
Bidden is denken aan andere mensen, vertrouwen, vragen, danken en… naar Jezus gaan.
Je mag met alles naar Jezus gaan, alles aan Hem vertellen. De herders gaan naar Jezus met hun angst, hun verbazing, hun verwachting, hun blijdschap, hun ongeloof, hun geloof.
Jezus is nu niet meer op aarde. Hij is weer terug bij zijn Vader in de hemel. Maar wat staat er in de Bijbel? Jezus zit naast God aan de rechterkant en Hij bidt voor ons! Hij laat ons nooit meer in de steek!

Creatieve uitwerking:
Aan het begin van de kerkdienst geeft de predikant de kindernevendienst (KND) ruimte om het adventsproject toe te lichten.
De leiding van de KND vraagt de kinderen uit de kerk naar voren te komen.
Tegelijk komt een persoon, verkleed als iemand uit Bijbelse tijd, de kerkzaal binnenlopen.
De leiding van de KND houdt een kort interview met deze persoon en de kinderen moeten vervolgens raden welke Bijbelse figurant deze man/vrouw uitbeeldt.  De kinderen worden hierbij geholpen door hints in de vorm van plaatjes die verschijnen op het scherm van de beamer. Aan de kinderen wordt gevraagd om het antwoord even te bewaren tot er drie hints geweest zijn.

1e advent:
Figurant: Abraham
Hints via beamer: Reizigers, sterren in de nacht, plaatje pop Abraham (50 jaar)
Tekst interview:

Abraham komt droevig binnen. (Leiding tussendoor kinderen wijzen op hints op het scherm)

K:            Kijk eens zeg, daar loopt een man! Goedemorgen mijnheer. Kunnen wij u helpen?

A:           Nou, ik heb begrepen dat jullie benieuwd zijn naar wie ik ben? Weet u, ik kom uit Kanaän, maar zien jullie daar Sodom liggen? Daar woont mijn neef.

K:            Ah, dus ú woont in Kanaän en uw neef in Sodom? Dat is ook ongezellig!

A:           Nou ja, dat zit zo: mijn neef en ik hebben samen een heel eind gereisd (hint reizigers!). Maar toen kregen we ruzie over het land en nu wonen we ergens anders.

K:            Dat is naar! Maar heeft u het wel naar uw zin in Kanaän met uw familie?

A:           Ja, het is nooit saai. Weet u wat er gisteren gebeurde? Er kwamen drie onbekende mannen bij ons eten. Hartstikke gezellig natuurlijk. Al zeiden ze bij het afscheid wel iets geks: dat mijn vrouw Saraï een kind zal krijgen. Maar dat kan helemaal niet: ze is al veel te oud! (hint sterren!)

K:            Oh, maar dat zou toch wel erg mooi nieuws zijn?

A:           Dat wel. Maar ze zeiden nog iets waar ik me nu erge zorgen over maak. Namelijk dat Sodom een slechte stad is en dat God hem gaat verwoesten. Maar mijn neef Lot woont daar! Ik moet nu gauw gaan bidden om te vragen of God dat niet wil doen.

K:            Ok, bedankt euhm.. kinderen weten jullie misschien hoe deze mijnheer heet?

A:           Ik heb anders nog wel een laatste hint: (hint Abraham-pop!)

 

Kinderen geven antwoord en anders de gemeente vragen.

Abraham zegt dat het klopt en gaat weg.

K:            Nou, in de kindernevendienst zullen we vast meer horen over waarom Abraham gaat bidden.

2e advent:
Figurant: Daniël
Hints via beamer: groente en fruit, schrijvende hand op de muur, leeuwenkuil
Tekst interview:

Daniël komt binnen lopen.

K:      Kijk eens even, volgens mij zie ik al iemand aankomen! Ik ben benieuwd wie dat vandaag is! Wat heeft u mooie kleren aan!

D:        Dat komt omdat ik de koning help met het besturen van het land

  1. Dan heeft u een drukke baan! U ziet er ondanks de drukke baan wel gezond uit!

D:           Dank u wel! Dat komt omdat wij een dieet volgen dat bestaat uit alleen groente en fruit. Zo willen wij de koning laten zien dat dit gezonder is dan het eten wat in het paleis gegeven wordt (hint 1)

K:       Wauw! En kunt u vertellen wat voor werk u dan zoal doet voor de koning?

D:        Ik geef de koning adviezen. Maar de koning droomt ook erg veel en hij vraagt mij vaak om deze dromen uit te leggen.

K:       Wat bijzonder! Kunt u een voorbeeld geven van een advies wat u heeft gegeven aan de koning?

D:         De koning heeft laatst nog een feestmaal gegeven in zijn paleis en toen verscheen er ineens een hand op de muur die iets op de muur schreef. De koning schrok ervan en heeft mij gevraagd om te vertellen wat de tekst op de muur betekende en gelukkig kon ik hem dat uitleggen. (hint 2)

K:         U heeft wel een heel bijzondere baan! Maakt u ook regels voor het land?

D:          Jazeker! Als er nieuwe regels worden gemaakt, wordt dit een wet van Meden en Perzen genoemd. Niemand mag hier dan iets aan veranderen.

K:         Maar u bent vast niet alleen geweest in het maken van de regels?

D:           Nee, dat klopt. En ik ben het ook niet altijd eens geweest met nieuwe regels. De nieuwste regel was dat we niemand anders mochten raadplegen dan de koning. We mochten dus niet om raad vragen bij een God of een mens, alleen aan de koning.

K:          Wat is een strenge regel! En als iemand zich daar niet aan hield?

D:           Dan kreeg je straf! Iemand die deze regel zou overtreden, zou in de leeuwenkuil worden geworpen! (hint 3) En helaas is mij dit ook overkomen. Ik heb namelijk in mijn eigen huis gebeden tot God en dat mocht dus niet. En er waren een paar mannen die dit hebben gezien en dit hebben verteld aan de koning. Daardoor ben ik in de leeuwenkuil geworpen. Maar God heeft voor mij gezorgd en de leeuwen hebben mij niet opgegeten. De koning vond het heel erg dat ik in de leeuwenkuil werd gegooid en heeft mij opgezocht. Hij geloofde dat mijn God mij zou redden van de leeuwen.

K:         Wat een bijzonder verhaal!

Heeft iemand een idee over wie dit verhaal gaat? Steek je vinger maar op als je het weet.

 

Kinderen geven antwoord en anders de gemeente vragen.

Daniël zegt dat het klopt en gaat weg.

K:    Nou, in de kindernevendienst zullen we vast meer horen over Daniël en zijn gebed.

 

3e advent:
Figuranten: Zacharias en Elisabeth
Hints via de beamer: emoticon met ritssluiting op mond, priester, baby.
Tekst interview:

Elisabeth en Zacharias komen blij binnen lopen. Zacharias heeft een krijtbordje met krijt bij zich.

K:            Kijk eens even, volgens mij zie ik al iemand aankomen! Oh, het zijn vandaag twee mensen! Jullie zien er blij uit! Kunnen jullie iets over je zelf vertellen?

Z:            Schudt nee, wijst naar zijn mond, haalt schouders op.

K:            U kunt niets vertellen? Nou dan gaat het lastig worden vandaag…
… of is dit misschien ook een hint voor ons (hint 1)
En ú, kunt u ons misschien iets vertellen?

E:            Nou ziet u, mijn man kan niet praten, omdat er iets bijzonders is gebeurd. Daarom heeft hij ook een bordje meegenomen om dingen op te schrijven.
Vandaag was hij aan het werk in de tempel en daar heeft hij iets bijzonders gezien.

K:            Wat heeft u daar dan precies gezien?

Z:            Schrijft op het bordje: ‘een engel’

K:            Ah, dat is bijzonder, dat moeten we ook onthouden, jongens en meisjes, een extra aanwijzing! En wat voor beroep heeft u dan dat u in de tempel aan het werk was?

Z:            Wijst naar het scherm voor de volgende hint: priester (hint 2)

K:            Maar een engel zien die daar aanwezig was, dat is wel iets heel bijzonders, die was er vast om iets heel belangrijks te vertellen, klopt dat?

E:            Ja, u kunt wel zien dat we al best oud zijn en nu bidden wij al jaren om een kind, omdat we weten dat je God alles mag vragen. Wij dachten dat we geen kind konden krijgen, maar deze engel vertelde mijn man dat we toch een kind zullen krijgen! Mijn man kon het niet geloven en daarom kan hij dus niet meer spreken tot het kind geboren zal worden.

K:            Ik begrijp het, wat een bijzonder nieuws was dat!

E:            Ja dat was het zeker, maar we gaan er bijna weer vandoor, want we gaan alvast de babykamer inrichten! We hebben nog een laatste hint voor jullie (hint 3)

K:            Eens kijken wat dan de laatste hint was.
Nou, wie heeft er een idee? Steek je vinger maar op als je het weet.

 

Kinderen geven antwoord en anders de gemeente vragen.

Zacharias en Elisabeth zeggen dat het klopt en gaan weg.

K:            Nou, in de kindernevendienst zullen we vast meer horen over Zacharias en Elisabeth en hun gebed.

 

4e advent:
Figurant: Maria
Hints via beamer: engel, timmerman, ezel
Tekst interview:

Maria komt binnenlopen en kijkt geschrokken

K:            Kijk.. ja hoor volgens mij zie ik al iemand komen. Goedemorgen, u ziet er een beetje geschrokken uit, wat is er aan de hand?

M:          Ik was vandaag in mijn huis bezig, stofzuigen, dweilen, schoonmaken. En opeens was daar een fel licht en schrok ik heel erg.

K:            Dat is ook raar.. dat maken we niet veel mee. Maar misschien is dit voor ons een hint wie u bent. Zou u misschien iets meer over u zelf kunnen vertellen?

M:          Maar wacht eens even, ik was nog niet uitgepraat. Het felle licht was dus geen licht, maar het bleek een engel te zijn! Hij vertelde mij: Wees niet bang, je zult een Kindje krijgen. Maar ik was heel verbaasd, dat kan helemaal niet want mijn verloofde en ik zijn helemaal nog niet getrouwd.

K:            Een engel? Met een boodschap van de Here God, wat bijzonder! Dit kunnen wij wel als hint gebruiken (Hint 1). U moet zeker wel geschrokken zijn!

M:          Eigenlijk ben ik alweer van de schrik bekomen, want dit is hoe God het gewild heeft.

K:            Heeft u dit al tegen uw familie en vrienden verteld? Hoe reageerden die?

M:          Nee nog niet, ik moest eerst zelf van de schrik bekomen. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, mijn verloofde, Jozef de timmerman, zal het wel niet begrijpen.. Gelukkig heb ik nog even de tijd om na te denken hoe ik het aan hem ga vertellen

K:            Oke, dus uw verloofde is timmerman, dat geeft ons wat meer informatie over wie u bent (Hint 2). U vertelde dat u even de tijd heeft, maar waarom dan?

M:          Ik ben nu op weg naar mijn tante Elisabeth om haar het grote nieuws te brengen en samen met haar God te danken voor dit wonder. Zij zal het wel begrijpen! Ik ben wel benieuwd hoe de komende tijd zal gaan, want door de volkstelling van Herodes moeten wij straks verhuizen naar Bethlehem, waar we vandaan komen

K:            Ok, bedankt euhm.. kinderen weten jullie misschien hoe deze mevrouw heet?

M:          Wacht nog heel even, ik heb nog een extra hint voor jullie: Als vervoer naar Bethlehem gebruiken we een ezel, zodat ik daar op kan zitten en mijn verloofde ons kan vervoeren.

K:            Hartelijk bedankt! Als je het weet mag je je vinger opsteken.

 

Kinderen geven antwoord en anders de gemeente vragen.

Maria zegt dat het klopt en vertrekt.

K:           Nou, in de kindernevendienst zullen we vast meer horen over waarom Maria zo dankbaar is, terwijl God zoiets onbegrijpelijks tegen haar heeft gezegd.

 

Kerst:
Figuranten: twee herders
Hints via beamer: licht, kribbe, schapen
Tekst interview: De herders komen gehaast de kerk binnen.

K:            Volgens mij komen ze daar net een paar mannen aangerend. Goedemorgen heren, kunnen wij even met jullie praten?

H1:         Goedemorgen kinderen. Wij hebben begrepen dat jullie willen weten wie wij zijn? Weten jullie.. we hebben zoiets moois gezien.. we zaten net rustig bij een vuurtje te praten en toen, plots, was er een stralend licht! (hint 1) (leiding benadrukt hint 1 en wijst naar beamer)

K:            Wow, een stralend licht! Dat klinkt bijzonder. Kunnen jullie hier wat meer over vertellen, wat zagen jullie precies?

H2:         In het stralende licht zagen we een engel die zei: ‘wees niet bang! Ik heb jullie iets belangrijks te vertellen. Vannacht is de Heiland geboren, Christus, de Here, in Bethlehem, de stad van David. Hij ligt in een kribbe (hint 2!) met doeken om zich heen.’  En plotseling werd het nog veel lichter! Heel veel engelen prezen God: ‘Alle eer aan God in de hoge, en vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt!’ En toen ineens was het weer donker…

K:            Indrukwekkend! En… zijn jullie dan ook op zoek gegaan naar het Kindje in de kribbe?

H1:         We zijn daarna meteen naar Bethlehem gegaan en daar vonden we een kindje bij Jozef en Maria in een kribbe. We prijzen en danken God, omdat de Redder geboren is!!

K:            Wat een mooi nieuws! Ehhh, hoor ik daar een schaap (hint 3!)?

H2:         Ja dat klopt, we gaan zo weer verder.. onze schapen verlangen naar grazige weiden

K:            Oké, bedankt dat jullie deze mooie gebeurtenis met ons wilden delen. euhm.. kinderen weten jullie misschien wie dit zijn?

 

Kinderen geven antwoord en anders de gemeente vragen.

De herders zeggen dat het klopt en lichten toe:

H1:         We hebben begrepen dat dit adventsproject over bidden gaat. En weten jullie… bidden is naar Jezus gaan, wij zijn bij het kindje Jezus in de kribbe geweest en wanneer jullie bidden, kunnen jullie ook dicht bij Jezus zijn..

K:            In de kindernevendienst zullen we vast meer over horen over dit Kindje!

Na de creatieve verwerking worden de adventskaarsen aangestoken, elke zondag één kaars meer.
Daarna wordt het stapellied gezongen met pianobegeleiding.
In de kindernevendienst wordt elke keer gezongen, gebeden, een verhaal verteld en maken de kinderen een tekening of een werkje toegespitst op hun leeftijd.

PowerPoint presentatie

Stapellied voor advent 2017:

Thema: Bid elke dag!

Melodie:              Hoger dan de blauwe luchten
Muziek:               A. de Vogel
Tekst:                  Jozien Baars
Liedbundel:       Evangelische Liedbundel 439

Intro:
Lieve Vader in de hemel,
samen komen wij tot U.
Dank dat Jezus is geboren,
in Zijn naam bidden wij nu:

1e advent:
Er gebeuren slechte dingen,
onrecht is er dag en nacht.
Heer, ontferm U over mensen,
houdt U over ons de wacht.

2e advent:
Geef vertrouwen, maak ons dapper,
juist als ons in deze tijd
leeuwen dreigen te verslinden;
wees de God die ons bevrijdt!

3e advent:
En wij leggen in Uw handen
alle vragen, groot en klein.
Ook al is Uw antwoord anders,
laat ons vol verwachting zijn!

4e advent:
Heer, wij danken U van harte;
zingen blij op hoge toon.
U geeft kracht bij moeilijkheden;
U geeft zelfs Uw eigen Zoon

Kerstfeest:
Dank dat Jezus kwam op aarde,
dat Hij alle macht bezit;
dat Hij nu ook in de hemel
aan ons denkt en voor ons bidt!

Amen